Lees voor

Zoeken

Zoeken

Bijlagen

  • Onderzoeksjaarverslag_2013
  • Onderzoeksjaarverslag 2012
  • Research programme Psychology 2014-2019

Onderzoek en innovatie

De faculteit Psychologie werkt met een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma 'The interaction between explicit and implicit strategies for behaviour'. Dit programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan in beginsel ook het promotieonderzoek is gekoppeld. De wetenschappelijke staf van de faculteit Psychologie verricht onderzoek op bovenstaande gebieden.

Innovatie

Onze onderzoekers maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen. Vragenlijsten via internet en psychologische interventies in de vorm van smartphone-applicaties zijn daar voorbeelden van. Daarnaast worden sociale media als Twitter, Hyves en Facebook in de praktijk steeds meer ingezet. Op deze markt spelen onze onderzoekers op innovatieve wijze in.

Organisatie

Psychologie telt circa 60 onderzoekers die als hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent of AiO zijn aangesteld. Een deel van de wetenschappelijke staf neemt plaats in de onderzoekscommissie, een adviesorgaan voor het onderzoeksbeleid van de faculteit.
De onderzoekers komen regelmatig samen tijdens onderzoeksbijeenkomsten waar o.a. de presentatie van onderzoeksresultaten centraal staat.