Lees voor

Zoeken

Zoeken

Onderzoek naar gedrag van omstanders bij pesten op het werk

Mobbing, pesten op het werk, wordt steeds meer erkend als een probleem dat grote gevolgen kan hebben voor het slachtoffer, de omstanders en de organisatie. Uit onderzoek blijkt dat mobbing zich ontwikkelt via opeenvolgende fasen waarin de situatie voor het slachtoffer verslechtert en waarin de wijze waarop de omgeving met de situatie omgaat verandert.

Dit onderzoek wil meer inzicht te geven in de processen die leiden tot het gedrag van die omgeving, met name van de omstanders. Uit drie reeds uitgevoerde scenario studies blijkt dat omstanders meer medelijden ervaren wanneer ze het slachtoffer van pesten niet verantwoordelijk houden voor zijn situatie. Omstanders blijken dan meer geneigd te zijn het slachtoffer te helpen en ook rapporteren ze minder intentie tot anti sociaal gedrag. Ook blijkt dat omstanders bang zijn dat ze ook gepest zullen worden wanneer ze geassocieerd worden met het slachtoffer. Deze bange omstanders zijn minder bereid het slachtoffer te helpen. Daarnaast gaan de studies in op de invloed van formele macht.

De vraag is of een slachtoffer of een pester met formele macht op meer hulp kan rekenen van omstanders. Een nog uit te voeren scenario studie zal zich richten op de invloed van onbewuste, spontane evaluaties op de schuldattributie. Met andere woorden, zijn omstanders geneigd de schuld te leggen bij degene die de meest negatieve gevoelens oproept. Aanvullend zullen de uitkomsten van deze studies gevalideerd worden met een survey onderzoek.

Promovendus: mw. drs. Roelie Mulder

Promotor: prof. dr. Karen van Dam (Open Universiteit)
Co-promotores: dr. Arjan Bos en dr. Mieneke Pouwelse (Open Universiteit)

Promotie

Promotiedatum: 20-11-2015

Zie ook het persbericht: Onderzoek naar houding van omstanders bij pesten op het werk

 

Bekijk de video-opname van de promotie

 

Zie ook het video-interview van professor Karen van Dam met Roelie Mulder