Lees voor

Zoeken

Zoeken

Rechtvaardigheidprocessen in selectiecontext

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in rechtvaardigheidprocessen in selectiecontext. Enerzijds wordt gekeken naar rechtvaardigheidsverwachtingen en hoe die ontstaan in een selectiecontext. Zo blijkt uit een eerste studie dat algemene opvattingen van sollicitanten over een rechtvaardige wereld en over het (rechtvaardig) gebruik van cognitieve tests in selectiecontext een rol spelen in de vorming van rechtvaardigheidsverwachtingen. Bovendien zijn deze invloeden afhankelijk van eerdere selectie-ervaringen. Anderzijds wordt gekeken naar het belang dat sollicitanten hechten aan rechtvaardigheid en hoe dit beïnvloed wordt door allerlei factoren, zoals faalangst en emoties.

Een tweede studie toont aan dat verwachtingen van distributieve rechtvaardigheid mensen stimuleren om de organisatie aan te bevelen aan anderen, maar enkel indien de sollicitant zich in een positieve stemming bevindt na de selectieprocedure. Wanneer de sollicitant zich in een negatieve stemming bevindt, zal hij eerder geneigd zijn een klacht neer te leggen tegen de organisatie.

Promovendus: Brigitte Geenen

Begeleiding: mw. dr. Karin Proost
Promotor: prof. dr. Jasper von Grumbkow

Promotiedatum: 12-4-2013

Bekijk de video-opname van de verdediging