Lees voor

Zoeken

Zoeken

The role of procedural fairness in power dynamics

Het onderzoeksproject heeft tot doel kennis van de psychologie van zowel procedurele rechtvaardigheid als van macht te verbeteren door ze in hun samenhang te onderzoeken. Hierbij wordt o.a. aangesloten bij recent onderzoek dat laat zien dat het hebben van macht mensen meer doelgericht maakt. Dit kan leiden tot machtsmisbruik, maar ook tot meer pro-sociaal gedrag, afhankelijk van de persoonlijkheidsoriëntatie van machthebbers.

Tijdens de eerste fase van het project is middels drie experimenten en één veldstudie aangetoond dat macht inderdaad zorgt dat de persoonlijkheid meer zichtbaar wordt in gedrag, en dat dit vooral het geval is als duidelijke gedragsnormen (een duidelijk rechtvaardigheidsklimaat) aanwezig zijn in de situatie. In vervolgfasen wordt de rol van verschillende typen macht bij ethisch (bijvoorbeeld rechtvaardig) gedrag onderzocht, onder andere als functie van ego depletion.

Promovendus: drs. Gerben Langendijk

Begeleiding: dr. Marius van Dijke, prof. dr. David de Cremer (beiden Rotterdam School of Management), prof. dr. Jef Syroit (Open Universiteit)
Promotor: prof dr. Jasper von Grumbkow (Open Universiteit)

Promotiedatum: 13 januari 2012