Lees voor

Zoeken

Zoeken

Toelating GZ-opleiding

Wilt u ná het afronden van uw doctoraal- of masteropleiding psychologie verder studeren in de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, dan kunt u terecht bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Dit centrum verzorgt de centrale aanmelding voor de postinitiële opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

Afhankelijk van de gevolgde vakken in uw vooropleiding voldoet u wel of niet aan de eisen voor aanmelding. Daartoe geeft uw faculteit van afstuderen een zogeheten ‘Verklaring vooropleiding' af, waaruit kan blijken dat u bepaalde deficiënties hebt. Deze deficiënties kunt u wegwerken bij de Open Universiteit. Pas nadat u deze deficiënties hebt weggewerkt, kunt u uw aanmelding
bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen vervolgen. U heeft de verklaring nodig om in aanmerking te kunnen komen voor de sollicitatieprocedure voor een opleidingsplaats. Deze verklaring en aanvullende informatie over de GZ-opleiding kunt u vinden bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.
www.rcsw.nl

Let op: vanaf 2016-2017 wordt het mastervak psychodiagnostiek alleen nog in het derde kwartiel van het collegejaar aangeboden. Dit kwartiel loopt van 6 februari 2017 tot en met 14 april 2017. De tentamenweek is van 17 t/m 21 april 2017.