Lees voor

Zoeken

Zoeken

Toelating GZ-opleiding

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) verzorgt de centrale aanmelding voor de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog4 van zes opleidingsinstituten in Nederland. Afhankelijk van de gevolgde vakken in uw vooropleiding kunt u voldoen aan de theoretische eisen voor aanmelding. Daartoe geeft uw faculteit van afstuderen een zogeheten ‘Verklaring vooropleiding' af, waaruit kan blijken dat u bepaalde deficiënties heeft. Deze deficiënties kunt u wegwerken bij de Open Universiteit. Pas nadat u alle deficiënties heeft weggewerkt, kunt u uw aanmelding bij het Radboud Centrum Sociale  Wetenschappen vervolgen.

De Verklaring vooropleiding is een onderdeel van de LOGO verklaring. De LOGO verklaring is nodig om te solliciteren naar een opleidingsplaats.

Meer informatie over de gz-opleiding www.rcsw.nl
Meer informatie over het aanvragen van de LOGO verklaring www.logo-ggz.nl