Lees voor

Zoeken

Zoeken

Onderzoeksbijeenkomsten: Work in Progress

Een belangrijk forum om over onderzoek te debatteren wordt gevormd door de facultaire onderzoeksbijeenkomsten. Die hebben in de praktijk de naam 'Work in progress' gekregen, omdat het veelal gaat om het bespreken van onderzoekswerk dat nog niet af is. Zowel de senioronderzoekers als de promovendi krijgen een beurt om hun plannen of producten te presenteren en daarover vervolgens met elkaar te discussiƫren. Van fulltimepromovendi in de faculteit wordt in ieder geval verwacht dat zij twee maal een presentatie verzorgen: eerst wanneer zij fris met hun project zijn begonnen en later wanneer zij aan een afronding van hun studie toe zijn. Van de buitenpromovendi worden bijdragen aan de bijeenkomsten ten zeerste op prijs gesteld. Ook van hen hopen wij iets te horen over hun project, en ook zij kunnen iets opsteken van het werk van anderen.

Work in Progress formule
 

Work in Progress vindt maandelijks plaats, op de eerste dinsdag van de maand (september t/m juni) van 11.30u-13.00u, tenzij anders is vermeld. Er treden in principe twee onderzoekers per keer op, waarbij voor beiden 45 minuten beschikbaar zijn. Tussendoor wordt er dan voor een lunch gezorgd in de vorm van broodjes.
WiP vindt steeds plaats op de campus van de OU in Heerlen, in het gebouw Pretoria (bij de ingang van het terrein), tenzij anders vermeld.
De onderzoeker geeft een inleiding van ongeveer 15 minuten, waarna een discussie met de zaal volgt, aangezet door vragen aan het slot van de inleiding. Het publiek bestaat uit onderzoekers uit verschillende rechtsgebieden die verbonden zijn aan de faculteit Rechtswetenschappen van de OU. 
Een laptop en beamer zijn aanwezig, en er worden video-opnames gemaakt van voordracht en discussie voor enkel intern gebruik.