Lees voor

Zoeken

Zoeken

Medewerkers

In het studiecentrum Rotterdam zijn de volgende personen werkzaam:

Hoofd studiecentrum

Marijke Schoonderbeek

Senior medewerker

Lucille Haverkamp (tevens contactpersoon functiebeperkte student)

Medewerkers

Janwillem van den Berg
Rick van Dongen
Sarah Hogendoorn
Ferdinand van der Wal