Informatie over studeren

Algemeen

 • Wat kan ik studeren bij de Open Universiteit?

  De Open Universiteit biedt academisch onderwijs aan. U kunt een volledige bachelor- of masteropleiding bestuderen en afsluiten met een diploma. Het is ook mogelijk cursussen uit de opleidingen los te volgen en tentamen te doen.

 • Hoe kan ik studeren bij de Open Universiteit?

  Het onderwijs is voornamelijk digitaal en uitermate geschikt om op afstand naast een baan te bestuderen.

 • Hoe kan ik beginnen met studeren?

  De minimum leeftijd van 18 jaar is een vereiste. Voor de masteropleiding is een officiële toelating nodig, voor de bacheloropleiding niet. Het onderwijs is van academisch niveau dus een basiskennis op havo/vwo-niveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal (soms ook Engels) wel gewenst.

 • Hoe lang duurt een opleiding?

  Een bacheloropleiding heeft een omvang van 180 studiepunten (EC). De masteropleiding heeft een omvang van 60 studiepunten (EC), uitzondering is de master Computer Science met 120 EC. Het aanbevolen studietempo is 30 EC per jaar. Dit betekent dat met dit tempo de bacheloropleiding in zes jaar en de masteropleiding in twee jaar afgerond kan worden. Dit vraagt ongeveer 20 uur studie per week. In een sneller of langzamer tempo studeren kan ook.

 • Hoe lang duurt een inschrijving?

  De inschrijfduur voor een cursus is 12 maanden waarbinnen drie tentamenmogelijkheden zijn.

 • Hoe wordt de Open Universiteit beoordeeld?

  Onze bachelor- en masteropleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO waarborgt de kwaliteit van hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Accreditatie is nodig om officieel diploma’s te mogen verstrekken.

 • Hoe wordt de Open Universiteit door studenten gewaardeerd?

  Jaarlijks vindt van februari tot en met maart een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs in Nederland Plaats. Deze Nationale Studenten Enquête (NSE) is in opdracht van Stichting Studiekeuze123. De studentoordelen van de NSE zijn beschikbaar op www.studiekeuze123.nl.

 • Hoe wordt de Open Universiteit door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie - CHOI gewaardeerd?

  De Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), zijn consumentengidsen voor studenten en studiedecanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. In de Keuzegidsen staat informatie over verschillende opleidingen, die onderling ook worden vergeleken op basis van kwaliteit. Naast studentoordelen zijn de scores in deze ranglijsten ook gebaseerd op expertoordelen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. Meer informatie is beschikbaar op www.keuzegids.org.

 • In welke taal is het onderwijs?

  Het onderwijsmateriaal is grotendeels in de Nederlandse taal en wordt soms aangevuld met externe wetenschappelijke literatuur. Deze externe boeken zijn vaak in de Engelse taal. Het aandeel Engels is in de masteropleidingen groter dan in de bacheloropleidingen. Voorkennis van het Engels is nodig op havo/vwo-niveau. Tentamens zijn grotendeels opgesteld in de Nederlandse taal. Bij enkele Engelstalige cursussen is ook het tentamen in de Engelse taal opgesteld.

Studeren aan de Open Universiteit

 • Kan ik studieadvies ontvangen?

  Overweegt u een bacheloropleiding in deeltijd aan de Open Universiteit te gaan volgen en heeft u nog vragen? Vraag dan studieadvies aan. Om te kunnen starten met een masteropleiding vraagt u een adviesgesprek aan. U krijgt advies of u op basis van uw vooropleiding toelaatbaar bent, welk studietempo gehanteerd kan worden en wat de vervolgstappen zijn om aan te kunnen melden.

 • Zijn er voorkenniseisen voor het starten van een bacheloropleiding?

  Een behaald vwo-diploma is bij de Open Universiteit geen vereiste om te starten met de bacheloropleiding. Maar het aangeboden onderwijs is op academisch niveau en daarom is een basiskennis op havo/vwo-niveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal (soms ook Engels) wel gewenst.

 • Kan ik testen of ik voldoende wiskundekennis heb?

  Voor het volgen van de bacheloropleidingen Informatica, Informatiekunde en Milieu-natuurwetenschappen is voldoende bètakennis nodig. Beoordeel met de Voorkennistoetsen wiskunde of uw kennis op het juiste niveau is. meer...

 • Kan ik deficiënties Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en biologie wegwerken bij de OU?

  Voor het bijspijkeren van bètakennis verwijzen wij naar diverse andere instellingen. meer...

 • Hoe meld ik me aan voor een opleiding?

  Om te starten met een bachelor- of masteropleiding meldt u zich aan voor de opleiding. Klikt u op de webpagina van de betreffende opleiding op de knop Aanmelden. U registreert zich voor mijnOU en klikt u achter de gewenste opleiding op Kiezen en vervolgens op Aanmelden. Geeft u aan dat u in Nederland woont, dan logt u in met uw DigiD om u te legitimeren en zijn de meeste gegevens al voor u ingevuld. U kunt ook aangeven of u vrijstelling binnen de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding wilt aanvragen. Na het afronden van de aanmelding klikt u op de knop Naar mijnOU. Hier ziet u rechtsboven uw berichten met informatie over uw aanmelding voor de opleiding en eventueel een bericht over het aanvragen van vrijstelling en/of toelating. Heeft u zich aangemeld voor een bacheloropleiding, dan kunt u direct via uw Studiepad aanmelden voor een of meerdere cursussen. Klikt u in uw studiepad achter de cursus op Meer info. U kunt via uw studiepad aanmelden voor mastercursussen ná formele toelating. .

 • Kan ik vrijstelling krijgen voor de bacheloropleiding?

  Wanneer u eerder een hbo- of wo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) heeft gevolgd, dan kunt u vrijstelling aanvragen binnen een van onze bacheloropleidingen. Bij het aanmelden voor een opleiding kunt u aangeven of u vrijstelling wil aanvragen. Ook voor sommige niet-CROHO-opleidingen wordt vrijstelling verleend. meer...

 • Hoe gaat de toelating tot een masteropleiding?

  Voor een masteropleiding moet altijd toelating worden aangevraagd. Dit kan door op de webpagina van de betreffende opleiding en op de knop ‘Aanmelden’ te klikken. Een eerder afgeronde opleiding bepaalt of u rechtstreeks toelaatbaar bent of dat u nog een schakelprogramma moet volgen voor u aan de masteropleiding kunt beginnen. meer...

 • Kan ik studeren vanuit het buitenland?

  Op elke plek in de wereld kunt u met een internetverbinding studeren in uw eigen digitale leeromgeving. Veel van het studiemateriaal wordt digitaal via de leeromgeving aangeboden en is direct beschikbaar. Soms wordt schriftelijk materiaal per post naar u opgestuurd. Het afleggen van een tentamen kan niet via de leeromgeving, hiervoor moet u, wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft en buiten Europa woont, naar een Nederlandse ambassade of consulaat. Woont u in Europa of heeft u de Belgische nationaliteit, dan legt u tentamen af in een studiecentrum in Nederland of België.

 • Kan ik mij aanmelden voor een studentenvereniging?

  Op elk wetenschapsgebied is een of meerdere studentenverenigingen actief. Een lidmaatschap bij een studentenvereniging heeft veel waarde omdat contact met medestudenten het studieplezier bevordert. De studentenverenigingen zijn toegankelijk via mijnOU.

 • Wat betekent een kwartielenrooster?

  U studeert volgens een studieschema: een jaarprogramma waarbij elke cursus is ingeroosterd in een kwartiel of een semester (twee kwartielen). Een kwartiel bestaat uit tien studieweken en een tentamenweek. Er zijn vier kwartielen en een zomerperiode. U volgt het cursusrooster via de digitale leeromgeving met online begeleiding en online bijeenkomsten die worden aangestuurd door een docent.

 • Hoe maak ik een studieplanning voor de bacheloropleiding?

  Let u goed op wanneer een cursus geprogrammeerd staat in het jaarrooster. Een aantal cursussen kunt u flexibel en zelfstandig bestuderen buiten de kwartielen met begeleiding via de cursuspagina in de digitale leeromgeving. Deze cursussen worden in het studieschema aangeduid als variabel. meer...

 • Hoe maak ik een studieplanning voor de masteropleiding?

  Aan de hand van een jaarrooster kunt u uw studieplan maken. Het aanbevolen studietempo is 30 EC per jaar. De meeste masteropleidingen hebben een omvang van 60 EC. U kunt in twee jaar, met ongeveer 20 uur studie per week, uw wo-master halen. De masteropleiding Computer Science omvat 120 EC. Dit programma duurt vier jaar. U kunt een adviesaanvraag voor het volgen van de masteropleiding aanvragen. Hierbij kunt u overleggen om een individueel studieplan op te stellen. meer...

 • Kan ik sneller of langzamer studeren?

  Onze programma’s zijn gebaseerd op een studietempo van 30 studiepunten per jaar, maar wilt u sneller of langzamer studeren, dan kan dat ook. U kunt ook kiezen voor een studietempo van 15 of 20 studiepunten per jaar. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren.

 • Hoe gaat afleggen van een tentamen?

  Alle cursussen worden afgesloten met een schriftelijk tentamen, een opdracht of een combinatie van tentamenonderdelen. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Per cursus heeft u binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen. Dit betekent dat u maximaal, indien u de cursus met de eerste tentamenkans niet met goed gevolg afrondt, een tentamen nog tweemaal kunt herkansen.

Kosten

 • Hoe hoog is het collegegeld?

  Wij zijn door het Ministerie OCW verplicht om twee verschillende bedragen collegegeld te berekenen. Wettelijk collegegeld wordt gerekend wanneer u nog niet eerder een hbo- of wo-diploma heeft behaald. Heeft u wel een hbo- of wo-diploma? Dan heeft u in uw eerdere studieverleden al gebruik gemaakt van door de overheid gefinancierd onderwijs en wordt het instellingscollegegeld berekend. Het collegegeld hoeft u niet per jaar te betalen. Wettelijk collegegeld is €65,11 per studiepunt (bachelor- en mastercursus). Instellingscollegegeld is €107,49 per studiepunt voor een bachelorcursus en € 143,49 per studiepunt voor een mastercursus. U betaalt alleen collegegeld voor de cursussen waarvoor u zich aanmeldt.

 • Kan ik gebruikmaken van studiefinanciering of aftrek studiekosten?

  Voor een studie aan de Open Universiteit is het niet mogelijk studiefinanciering aan te vragen. Wel kunt u studiekosten opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Om in aanmerking te komen voor teruggave heeft u de studie nodig voor uw huidige of toekomstige baan en het voor de hand ligt dat de opleiding tot inkomsten zal leiden. Studiekosten kunt u alleen aftrekken als u ze zelf heeft gemaakt. Vergoedt uw werkgever een deel van uw studiekosten? Dan moet u de ontvangen vergoeding in mindering brengen op de aftrekbare kosten. Er zijn ook mogelijkheden voor kinderopvangtoeslag wanneer u gebruik maakt van officiële kinderopvang. Kijk op de website van de belastingdienst voor gedetailleerde informatie.

 • Hoe kan ik betalen?

  Bij de aanmelding voor een cursus via mijnOU geeft u aan op welke wijze u wilt betalen. Dat kan in één keer per acceptgiro of via automatisch incasso. Betaling in termijnen kan ook, in 1, 2, 6 of 12 termijnen. Bij 6 of 12 termijnen worden administratiekosten gerekend.

 • Kan ik een korting ontvangen op de studiekosten?

  Studenten met een laag inkomen komen wij tegemoet met de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU). U kunt hiervan alleen gebruik maken bij het wettelijk collegegeld en onder bepaalde voorwaarden. Wilt u gebruik maken van de regeling, vraag deze dan aan voordat u zich aanmeldt voor een opleiding. Alleen met een beschikking wordt korting toegekend. Achteraf wordt geen korting meer verrekend. U kunt de brochure Kortingsregeling OU aanvragen via Service en informatie (info@OU.nl).

Registreren en inloggen

 • Hoe registreer ik mij voor mijnOU?

  Klik op mijnOU rechtsboven in deze website. Klik vervolgens op ‘Registreren’ en op ‘Ik ben nieuw bij de Open Universiteit’. Na het invullen van alle velden ontvangt u een aantal minuten later een e-mail om uw account te activeren.

 • Wat doe ik als ik mijn wachtwoord voor mijnOU vergeten ben?

  Klik op mijnOU rechtsboven in deze website. Klik vervolgens op ‘Wachtwoord vergeten’ en vul uw gebruikersnaam (e-mailadres) in. U kunt aansluitend een nieuw wachtwoord instellen.