Lees voor

Zoeken

Zoeken

Begeleiding

U studeert individueel wanneer u dat het beste uitkomt binnen onze digitale leeromgeving. Bij cursussen die in een vaste periode worden begeleid, studeert u tegelijkertijd met andere studenten volgens een rooster met (online) bijeenkomsten, onder begeleiding van een docent. De online bijeenkomsten zijn meestal doordeweeks in de avonduren en worden opgenomen zodat u ze achteraf kunt bekijken.

Persoonlijke begeleiding in de bacheloropleiding
Iedere cursus heeft een docent die uw inhoudelijke vragen kan beantwoorden. Dit kan telefonisch of per e-mail. De docent is het gezicht van de cursus en verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de cursus. Zelf bewaakt u aan de hand van opdrachten en zelftoetsen uw studievoortgang binnen de cursus. De docent kan deze voortgang ook monitoren. De studieadviseur volgt de voortgang van uw persoonlijk studieplan over cursussen heen en is uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen rondom studieaanpak en studieplanning.
Worden er bij een cursus groepsbijeenkomsten in de studiecentra georganiseerd, dan meldt u zich aan bij het studiecentrum van uw keuze.

Begeleiding in de masteropleiding
U studeert individueel wanneer u dat het beste uitkomt binnen onze digitale leeromgeving. Per kwartiel worden groepen studenten gevormd. Elke cursus heeft drie verplichte bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt u voor op het tentamen. Deze bijeenkomsten vinden vooral via de virtuele klas in de avonduren plaats. De online sessies worden opgenomen zodat u ze ook achteraf kunt bekijken. Daarnaast kunnen er bijeenkomsten in een studiecentrum georganiseerd worden. Mist u een bijeenkomst, dan krijgt u een extra opdracht. Elke bijeenkomst duurt vijf tot zes uur.
De docent van de cursus zorgt voor de inhoudelijke begeleiding en is uw eerste aanspreekpunt. De docent bewaakt ook aan de hand van opdrachten en (zelf)toetsen uw voortgang binnen de cursus. Bij een studietempo van 15 studiepunten of meer per jaar wordt u actief begeleid door een studieadviseur. U ontvangt altijd de begeleiding die specifiek bij een cursus wordt gegeven. De studieadviseur volgt de voortgang van uw studieplan over de cursussen heen en is uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en studieplanning.
Stelt u geen prijs op groepswerk, bijeenkomsten, begeleidingsactiviteiten en begeleiding door een studieadviseur dan kunt u ook volledig zelfstandig ons studiemateriaal bestuderen en tentamen doen.

Digitale leeromgeving
Alle cursussen worden begeleid via een digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, digitaal studiemateriaal, namen van docenten en volgt u thuis online bijeenkomsten.
Wordt de cursus begeleid in de digitale leeromgeving yOUlearn, dan meldt u zich aan voor de online begeleidingsbijeenkomsten via de cursuspagina in yOUlearn.

Wijzigingen in studiebegeleiding
Op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen van spreekuurtijden van de docenten en van wijzigingen van data en locaties van begeleidingsbijeenkomsten.