Lees voor

Zoeken

Zoeken

Certificaten

Als u voor het tentamen een cijfer zes of hoger heeft behaald, ontvangt u een erkend certificaat. Op dit certificaat staan uw geboortenaam, geboortedatum, geboorteplaats, studentnummer, de cursuscode en cursusnaam, het aantal behaalde studiepunten en de afgiftedatum. Het cijfer staat op de uitslagbrief.
Bestaat het tentamen van een cursus uit verschillende onderdelen, dan moet u alle onderdelen met een voldoende hebben afgerond voordat u het certificaat ontvangt. 
Bent u geslaagd voor een cursus, dan vervalt het recht om nog een keer voor dezelfde cursus tentamen af te leggen. Puntverbetering is dus niet mogelijk.

Geldigheidsduur certificaten
De geldigheidsduur van het certificaat is onbeperkt. U kunt uw certificaten inbrengen in de opleiding, zolang de cursus deel uitmaakt van de programmering van de betreffende opleiding.
U kunt dit zelf nakijken in uw studiepad.

Geldigheidsduur certificaten Rechtswetenschappen
De certificaten van cursussen van het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen zijn 12 jaar geldig. De beperkte geldigheid is niet van toepassing op de cursussen die u vóór 1 juli 2009 heeft besteld of heeft afgerond. Kijkt u voor meer informatie in de uitvoeringsregeling.

De geldigheidsduur van een vrijstelling van het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen is 12 jaar vanaf de afgiftedatum van de vrijstellingsbeschikking. De beperkte geldigheidsduur geldt niet voor cursussen waarvoor u vóór 1 juli 2009 vrijstelling heeft gekregen. Kijkt u voor meer informatie in de uitvoeringsregeling.