Lees voor

Zoeken

Zoeken

Getuigschrift

De Open Universiteit (OU) verstrekt de volgende getuigschriften: een wo-propedeutisch, een wo-bachelor- en een wo-mastergetuigschrift. Daarnaast geeft de OU dossierverklaringen af. Uw behaalde graad wordt opgenomen in het Diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bij een wo-bachelorgetuigschrift of een wo-mastergetuigschrift ontvangt u ook een Engelstalig diplomasupplement.

Meestal hoeft u uw getuigschrift niet zelf aan te vragen.
Bent u geslaagd voor uw laatste tentamen en voldoet u daarmee aan alle verplichtingen, dan start het diplomeringstraject meestal automatisch. Er staat een maximale termijn van acht weken voor de afgifte van het getuigschrift. U ontvangt aan het einde van het diplomeringstraject een e-mail met een persoonlijke inlogcode. Hiermee kunt u op www.ou.nl/uitreiking uw voorkeur aangeven voor toezending van uw getuigschrift of uitreiking (bij afronding van een bachelor- of masteropleiding). Op www.ou.nl/uitreiking staat per faculteit een overzicht van de geplande uitreikingsdata en locaties. U kunt tot uiterlijk vier weken voor het plaatsvinden van de uitreiking aanmelden. Een getuigschrift van de propedeuse wordt altijd per post verstuurd.
Zijn er belemmeringen dan kan dit de afgifte vertragen of verhinderen.
De Vlaamse studiecentra organiseren één keer per jaar een feestelijke uitreiking van getuigschriften. Neemt u voor meer informatie contact op met uw studiecentrum.

Voor een aantal getuigschriften moet u wel zelf een aanvraag indienen.
Dit geldt voor de propedeuse van de bacheloropleiding Bedrijfskunde en voor de vrije wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, waaronder ook de Open bachelorprogramma's. Maakt u binnen de propedeuse van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid gebruik van de compensatorische regeling, dan moet u ook zelf het propedeutisch getuigschrift aanvragen. U vraagt een getuigschrift aan met het formulier Getuigschriftaanvraag.

Dossierverklaring
Een dossierverklaring is een overzicht van alle cursussen (ook van verschillende wetenschapsgebieden) die u met succes heeft doorlopen en waarvan u certificaten heeft ontvangen. Het is niet mogelijk om meer dan één (verschillende) dossierverklaring aan te vragen. Deze cursussen mogen niet voorkomen op een eerder afgegeven propedeutisch, bachelor-, of mastergetuigschrift.
Een aantal faculteiten biedt korte focusopleidingen aan. Bij afronding hiervan kunt u een focusdiploma aanvragen. Dit is een variant op een dossierverklaring. U kunt wel meerdere focusdiploma's aanvragen waarin deels dezelfde cursussen staan. Een dossierverklaring moet altijd schriftelijk worden aangevraagd met het het formulier Getuigschriftaanvraag. Wilt u ook een cijferlijst ontvangen, vermeld dit dan op het aanvraagformulier bij punt 21.

Aandachtspunten
Uw getuigschrift wordt eenmalig verstrekt. Op het getuigschrift of de dossierverklaring staat de naam waarmee u bekend bent in de Basisregistratie Personen (BRP).
De voorzitter van de CvE ondertekent uw getuigschrift. Deze datum geldt als afstudeerdatum.