Lees voor

Zoeken

Zoeken

Tentamenhulpmiddelen

U vindt informatie over de toegestane hulpmiddelen op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving en in de oproepbrief. Staat op de cursuspagina niets over technische hulpmiddelen, dan zijn deze niet zijn toegestaan. Het gebruik van een laptop, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of andere digitale apparatuur is niet toegestaan.
Wij adviseren u steeds de actuele tentameninformatie te raadplegen via de rubriek Tentameninformatie op Nieuwsplaza.

Openboektentamen
Bij een openboektentamen mag u zowel studiemateriaal van de Open Universiteit meenemen (eventueel met opmerkingen en aantekeningen) als ander materiaal zoals aantekeningen en samenvattingen. U mag ook materiaal gebruiken dat niet van de OU is. Bij Milieu-natuurwetenschappen is bijvoorbeeld gebruik van het BINAS-tabellenboek toegestaan.
Houdt u er rekening mee dat de antwoorden op de tentamenvragen overeen moeten komen met de inhoud van de cursus van de OU. Het gebruik van materiaal dat niet door de OU is verstrekt, is daarom voor eigen risico.

Schoon of niet schoon
De term ‘schoon’ betekent dat het materiaal dat u mag meenemen naar een tentamen niet voorzien mag zijn van aantekeningen, losse of ingeplakte briefjes of tabbladen. 
U mag de volgende tabjes in uw schone niet-geannoteerde wettenbundel plakken:
  • de voorbedrukte tabjes die door de uitgever zijn meegeleverd

  • de door de uitgever meegeleverde blanco tabjes

  • de door u zelfgemaakte (blanco) tabjes die u niet mag beschrijven.

 

In het studiemateriaal mag u wel errata, leestekens, kruisjes bij alinea's, onderstrepingen en markeringen (eventueel met viltstift) toevoegen. Bij wetten- en jurisprudentiebundels en woordenboeken mag u wel leestekens, kruisjes bij alinea's, onderstrepingen en markeringen plaatsen. Errata zijn ook toegestaan zowel geschreven in het studiemateriaal als in een document van de examinator of de uitgever. U mag echter geen errata in een schone niet geannoteerde wetten- of jurisprudentiebundel of tabellenboek bijschrijven.

Bij 'niet-schoon' mag het materiaal wel geschreven of gedrukte aantekeningen bevatten, maar geen losse of ingeplakte briefjes. Leestekens, kruisjes bij alinea's, onderstrepingen en markeringen zijn wel toegestaan. Errata zijn ook toegestaan zowel geschreven in het studiemateriaal als in een document van de examinator of de uitgever.
In bijzondere gevallen kan een wetenschapsgebied van bovenstaande afwijken. Dit staat dan vermeld op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving.

Woordenboek
U mag bij elk tentamen gebruikmaken van een verklarend woordenboek Nederlands, tenzij anders vermeld in de cursusbeschrijving en de oproepbrief. Is Nederlands niet uw moedertaal dan mag u ook een vertalend woordenboek van de moedertaal naar het Nederlands respectievelijk van het Nederlands naar de moedertaal meenemen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Gebruik van een woordenboek is voor eigen risico. U kunt zich niet beroepen op de in een woordenboek gegeven definities en omschrijvingen. In de meeste gevallen wordt aangegeven een 'schoon woordenboek'.

Wettenbundel
Bij bepaalde cursussen mag u een wettenbundel meenemen naar het tentamen. Dit staat in de cursusbeschrijving en bij regulier schriftelijke tentamens in de oproepbrief.
Dit betreft een schone niet-geannoteerde wettenbundel. Wij adviseren u de meest recente versie te gebruiken, tenzij in het studiemateriaal een andere instructie staat.
Het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen staat alleen onderstaande wettenbundels toe:

  • Verzameling Nederlandse Wetgeving van SDU/Vermande

  • Kluwer Collegebundel.

Staan er in het studiemateriaal andere instructies of een andere wettenbundel, dan is deze ook toegestaan. De voorbedrukte tabjes die door de uitgever zijn meegeleverd, de door de uitgever meegeleverde blanco tabjes die u kunt beschrijven en de door u zelfgemaakte (blanco) tabjes die u niet mag beschrijven mag u in uw schone niet-geannoteerde wettenbundel plakken.

Rekenmachine
Staat op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving dat u gebruik mag maken van een zakrekenmachine, dan betreft dit alle typen zakrekenmachines. Bij een aantal cursussen is uitsluitend een niet-programmeerbare zakrekenmachine toegestaan. Dit staat dan nader gespecificeerd in de oproepbrief. Staat in de cursusbeschrijving niets vermeld over een rekenmachine, dan is deze niet toegestaan.