Lees voor

Zoeken

Zoeken

Inschrijven

Bacheloropleiding
U schrijft in en studeert per cursus. Een cursus bestaat uit één of meer modulen (4,3 EC of een veelvoud hiervan). Starten met een bacheloropleiding of een bachelorcursus kan op elk gewenst moment. U heeft geen diploma nodig en hoeft geen toelatingsexamen te doen. De enige voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent.
De inschrijfduur is per cursus 12 maanden. Deze gaan in op het moment dat uw inschrijving is verwerkt. Binnen deze periode zijn studiebegeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen. Ook ontvangt u het bijbehorende studiemateriaal. Het is belangrijk dat u de cursus goed plant, zodat u binnen de inschrijfduur het maximaal aantal mogelijke tentamenkansen kunt benutten. Voor het plannen van uw studie vindt u de actuele informatie over begeleiding, de tentamenvorm en tentamendata in de uitgebreide cursusbeschrijving. Ook ziet u of de cursus waarvoor u wilt inschrijven leverbaar is en of er voorkennis geadviseerd wordt of vereist is.

Het startpakket is de ideale manier om kennis te maken met een vakgebied en ons studiesysteem. Dit bestaat uit twee inleidende modulen van een opleiding. Bij het startpakket hoort intensive begeleiding met aandacht voor een effectieve aan pak en planning van de studie. Ook als u niet van plan bent een hele opleiding te volgen, kunt u voor het startpakket inschrijven.

Hoe kan ik inschrijven?
U zoekt de cursus(sen) waarvoor u wilt inschrijven op in Studieaanbod en klikt in de Studiemand op ‘Toevoegen'. Hierna logt u in op mijnOU. Heeft u nog geen inloggegevens, dan registreert u zich eerst. Via mijnOU logt u ook eenmalig in op DigiD om u te legitimeren. Uw gegevens worden uit de Basisregistratie Personen (BRP) en het Diplomaregister opgehaald. Uw eventueel eerder behaalde graad (of getuigschrift) en te betalen collegegeld worden hierdoor meestal direct getoond.
Woont u in het buitenland of schrijft u in voor een niet WHW-cursus, dan legitimeert u zich niet via DigiD. In dat geval voegt u een scan van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of Europese identiteitskaart) toe aan uw eerste inschrijving. Uw gegevens worden na inschrijving gecontroleerd om te bepalen of u wettelijk of instellingscollegegeld betaalt. Buitenlandse studenten die in Nederland wonen en een burgerservicenummer (BSN) hebben, moeten bij een eerste inschrijving een kopie van een verblijfsdocument opsturen.
Volgt u een opleiding aan de Open Universiteit, dan kunt u vanuit uw online studiepad inschrijven. Is digitaal inschrijven niet mogelijk, dan kunt u een schriftelijk inschrijfformulier invullen.
U kunt bij het inschrijven een afwijkend verzend- en/of factuuradres opgeven.

 Inschrijfformulier 2015-2016
 Inschrijvingsvoorwaarden per 1 september 2015

Deze voorwaarden gelden bij individuele inschrijving als student bij de Open Universiteit. Bij inschrijving op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een andere onderwijsinstelling kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Masteropleiding
Voor het volgen van een mastercursus of een masteropleiding gelden wel voorwaarden. Zo is formele toelating vereist. Om te kunnen starten met een masteropleiding vraagt u een adviesgesprek aan. Tijdens dit gesprek komen uw voorkennis, studiedoel, uw studiewensen over de invulling van uw masteropleiding, de kosten en toelaatbaarheid ter sprake.
U ontvangt van de mentor het Inschrijfformulier master. Hiermee schrijft u in voor de cursussen die zijn afgesproken in uw studieplan. Lees meer over toelating tot de masteropleidingen.

Lees meer over de kosten.