Lees voor

Zoeken

Zoeken

Kortingsregeling KCOU

In een aantal situaties geeft de Open Universiteit (OU) een korting van 50% of 80% op het wettelijk collegegeld aan studenten met een laag inkomen.
Wilt u een opleiding volgen aan de OU, komt u in aanmerking voor wettelijk collegegeld, heeft u een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot 110% van het belastbaar minimumloon en geen voordeel uit sparen en beleggen, dan kunt u een korting op het collegegeld aanvragen. Dit kan via de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) bij Bureau KCOU.

Collegegeld en KCOU
U komt in aanmerking voor wettelijk collegegeld als u voor de gekozen opleiding voldoet aan vastgestelde vereisten op het gebied van nationaliteit en getuigschrift-/graadverleden. De complete informatie over deze vereisten vindt u bij kosten.
In het kort geldt voor het graadverleden het volgende:

    • Indien u na 31 augustus 1991 een graad heeft behaald van een Nederlandse masteropleiding op hbo- of wo-niveau (of een getuigschrift van een Nederlandse universitaire ongedeelde opleiding), betaalt u altijd instellingscollegegeld. In dat geval is de KCOU-regeling op u niet van toepassing en heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen.

    • Indien u nog geen getuigschrift/graad heeft of u heeft een getuigschrift/graad behaald vóór 1 september 1991, dan betaalt u altijd het wettelijk collegegeld. U kunt dan, mits u ook aan de overige KCOU-voorwaarden voldoet, een aanvraag indienen. Met de voorlopige KCOU-beschikking kunt u vervolgens voor bachelor- en mastercursussen inschrijven.

    • Indien u ná 31 augustus 1991 een getuigschrift/graad heeft behaald van een Nederlandse bacheloropleiding op hbo- of wo-niveau (of van een ongedeelde Nederlandse hbo-opleiding), dan geldt bij inschrijving voor mastercursussen het wettelijk collegegeld en voor inschrijving voor bachelorcursussen het instellingscollegegeld. In dit geval kunt u, mits u ook aan de overige KCOU-voorwaarden voldoet, een aanvraag indienen, maar u kunt de KCOU-beschikking alleen gebruiken bij de inschrijving voor mastercursussen.

    • Indien u een schakelprogramma volgt, betaalt u geen collegegeld maar een vergoeding. In dat geval is de KCOU-regeling niet van toepassing.


Aanvragen
Voor de hoogte van de KCOU wordt onder meer getoetst wat het belastbaar jaarinkomen is van u en uw partner/ouder in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Kijkt u voor uitgebreide informatie in de brochure KCOU.
U kunt gedurende het hele jaar KCOU aanvragen. De KCOU-beschikking is geldig vanaf 1 januari of de dag van afgifte als het jaar van aanvraag al is begonnen, tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Compleet ingevulde aanvragen worden binnen acht weken afgehandeld.
Komt uw aanvraag op of na 1 november binnen, dan wordt de beschikking afgegeven op het volgende kalenderjaar.
Dien uw aanvraag in, voor u inschrijft voor een cursus. Achteraf wordt geen korting toegekend. Geef bij uw inschrijving aan dat u een geldige beschikking heeft. 
Om bij een inschrijving in aanmerking te komen voor KCOU dient u dus een geldige voorlopige beschikking te hebben waarbij de startdatum van de cursus bepalend is; de startdatum van de cursus dient dus binnen de geldigheidsduur van de voorlopige beschikking te liggen.

 
 Brochure Kortingsregeling
 Aanvraagformulier Kortingsregeling