Lees voor

Zoeken

Zoeken

Promoveren

Het is mogelijk aan de Open Universiteit te promoveren.
Om promovendi te faciliteren in hun promotietraject is de Open Universiteit Graduate School (OUGS) opgericht. De Graduate School is een thuishaven voor promovendi, hun promotors en begeleiders. Verder informeert de Grauate School aankomende promovendi en faciliteert promovendi die formeel tot een promotietraject zijn toegelaten.
Op www.ou.nl/promoveren vindt u informatie per wetenschapsgebied, de formele regelgeving, informatie over de voorzieningen en opleidingsmogelijkheden. Neemt u voor meer informatie contact op met de Graduate School, per e-mail graduate.school@ou.nl.

Promotiebeurs voor leraren
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt beurzen beschikbaar om het aantal gepromoveerde leraren voor de klas te vergroten. Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen een Promotiebeurs aanvragen voor het verrichten van onderzoek dat uitmondt in een proefschrift. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verzorgt de uitvoering van de Promotiebeurs. Kijkt u voor meer informatie op de website van NWO.
Op www.ou.nl/promoveren leest u wat de mogelijkheden zijn om als leraar te promoveren aan de Open Universiteit.