Lees voor

Zoeken

Zoeken

De studie

Bij de Open Universiteit studeert u in deeltijd in uw eigen tempo met meer of minder structuur. Zo kunt u uw studie goed combineren met uw werk en uw privéleven. U studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. De Open Universiteit biedt haar onderwijs voornamelijk online aan. Dat is ideaal om op afstand en op een zelfgekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, groepsbijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen meestal via onze digitale leeromgeving.

Studeren
Het studieaanbod bestaat uit afzonderlijke cursussen, bachelor- en masteropleidingen en korte studieprogramma's op academisch niveau. Een opleiding is opgebouwd uit cursussen. Een cursus heeft een omvang van vijf studiepunten of meer. Na het afronden van een bachelor- of masterstudie mag u de internationaal erkende universitaire bachelor- of mastertitel voeren.
Bekijk onze infovideo om te zien wat de Open Universiteit voor u kan betekenen.

Start direct met onze bachelor
De bachelor bestaat uit cursussen met een omvang van vijf studiepunten of meer. Er is een aanbevolen volgorde, met als startpunt de oriëntatiecursus. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar. U studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Het is ook mogelijk om sneller of langzamer te studeren. Zo kunt u kiezen voor een studieplan van 15 of 20 studiepunten per jaar.
Een bacheloropleiding heeft een omvang van 180 studiepunten en bestaat uit de propedeuse (60 studiepunten) en de postpropedeuse (120 studiepunten). U heeft geen diploma nodig en hoeft geen toelatingsexamen te doen om te kunnen starten met een bachelorcursus of een bacheloropleiding. De enige voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent. 
Binnen de inschrijfduur van 12 maanden zijn persoonlijke begeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen.
Heeft u al een opleiding op hbo- of wo-niveau gevolgd, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling.

Onze masteropleiding
De masteropleiding heeft een omvang van 60 studiepunten (uitgezonderd de masteropleiding Computer Science van 120 studiepunten) en is ontworpen als deeltijdopleiding. Een gestructureerd programma, persoonlijke begeleiding en cursussen waarbij studeerbaarheid voorop staat zorgen voor effectief en efficiënt studeren. Volgt u een studiepad van 30 studiepunten per jaar, dan kunt u in twee jaar uw master halen (vier jaar voor master Computer Science). U studeert dan 20 uur per week. 
Past het tweejarig programma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg met u een persoonlijk studieplan opgesteld. Voor het volgen van een mastercursus of masteropleiding gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo is formele toelating vereist.
Lees meer over de toelating tot de masteropleidingen.