Lees voor

Zoeken

Zoeken

Studeren met een functiebeperking

Bij de Open Universiteit studeert u in deeltijd. U hoeft niet naar colleges te gaan, maar studeert thuis. Bij enkele cursussen zijn verplichte bijeenkomsten.
Het studietempo bepaalt u grotendeels zelf. Zo kunt u met een functiebeperking of (chronische) ziekte een universitaire opleiding volgen.

Wat is een functiebeperking?
Onder functiebeperking wordt verstaan alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en een belemmering kunnen vormen bij het volgen van een studie of die tot studievertraging kunnen leiden.

Individuele aanpak
Wij hebben veel ervaring met het ondersteunen van studenten met een beperking. Omdat de aard en ernst van de handicap verschilt kunt u, voor u aan de studie begint, aangepaste voorzieningen aanvragen.

Voorzieningen
Onderstaand wordt per functiebeperking aangegeven welke voorzieningen mogelijk zijn.
Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met de Adviseur Studeren met een functiebeperking via telefoonnummer +31 (0)45 576 28 88 of via drempelsweg@ou.nl.