Lees voor

Zoeken

Zoeken

Studiepad

Volgt u een bachelor- of masteropleiding (of een schakelprogramma), dan kunt u digitaal de actuele vorderingen van uw studie bekijken. Uw studiepad geeft een overzicht van het afgelegde, lopende en resterende studiepad van uw opleiding.

Raadplegen studiepad
U opent uw studiepad via mijnOU.
Uw studiepad bestaat uit minimaal drie tabbladen:

 

  • Algemeen
    Uw naam, studentnummer, opleiding en behaalde studiepunten. De 'Peildatum studieresultaten' geeft aan wanneer uw studiepad voor het laatst is bijgewerkt.

  • Opleidingsfase
    Uw reeds afgelegde, lopende en resterende studiepad. Wijzigingen worden dagelijks doorgevoerd.

  • Niet ondergebracht/overig
    Cursussen die niet in de opleiding zijn ondergebracht.
    De Commissie Vrijstelling en Toelating beslist of een cursus alsnog of definitief niet in het studiepad wordt geplaatst.


Volgt u meerdere opleidingen dan kunt u in het eerste blok achter 'Opleiding:' de opleiding kiezen waarvan u het studiepad wilt raadplegen. Als uw studiepad wordt aangepast, bijvoorbeeld vanwege een individuele regeling, krijgt u de melding dat uw studiepad niet beschikbaar is. Wij zorgen ervoor dat u uw studiepad zo snel mogelijk weer kunt raadplegen.
Heeft u langer dan twee jaar geleden voor het laatst tentamen gedaan of ingeschreven voor een cursus? Dan kunt u uw studiepad niet meer raadplegen totdat u opnieuw inschrijft. Wilt u voordat u uw studie weer oppakt eerst uw actuele studiepad raadplegen, reageert u dan via het contactformulier.

Digitaal inschrijven
Wilt u graag een volgende cursus starten? Dan kunt u via uw studiepad hiervoor inschrijven, uw persoonlijke gegevens zijn dan al ingevuld. Klikt u achter de cursus op Inschrijven. Er opent een nieuw venster met de cursusbeschrijving. Hier kunt u de cursus toevoegen aan uw Studiemand. Wilt u voor meerdere cursussen inschrijven, wissel dan tussen de vensters van de studiemand en uw studiepad om de cursussen in uw studiemand te plaatsen.

Vragen?
U stelt uw vraag over uw studiepad via het envelop-icoontje in uw studiepad. Bij de extra informatie vindt u wellicht al antwoord op uw vraag. Is dit niet het geval, vul dan het vragenformulier in. Vermeld hierbij uw studentnummer en de opleiding die u volgt.

U logt in op mijnOU met uw gebruikersnaam (studentnummer of e-mailadres) en het wachtwoord in dat u zelf heeft bedacht bij uw registratie voor mijnOU.
Uw wachtwoord bestaat uit minimaal acht posities waaronder één cijfer, één speciaal karakter (bijvoorbeeld !@#$%^&*) en twee verschillende letters, waarvan één hoofdletter en één kleine letter.