Lees voor

Zoeken

Zoeken

Tentamens

U sluit elke cursus af met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen zijn of een opdracht of een combinatie van tentamenonderdelen. U heeft drie tentamenkansen binnen de inschrijfduur van 12 maanden.
In de cursusbeschrijving op Studieaanbod en in het opleidingsschema in de studiegids ziet u hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Zo kunt u uw studie optimaal plannen. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. 
Om u goed voor te kunnen bereiden zijn er oefententamens beschikbaar. Na het succesvol afronden van een cursus ontvangt u een certificaat. Wilt u (later) een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in een opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen.

Tentamenvormen

 • Regulier schriftelijk tentamen
  Dit schriftelijk tentamen bestaat uit gesloten vragen (meerkeuze of juist/onjuist) en/of open vragen. Deze tentamens worden minimaal drie keer per jaar afgenomen op vastgestelde dagen. U vindt de data in de cursusbeschrijving op Studieaanbod. U meldt zich aan voor de sluitingsdatum.
 • Computergebaseerd tentamen (CBT)
  Dit tentamen legt u via de computer af. Een computergebaseerd tentamen kan groepsgewijs (CBG) of individueel (CBI) worden afgenomen.
  • Computergebaseerd groepstentamen (CBG)
   Dit tentamen vindt minimaal drie keer per jaar plaats op vastgestelde dagen. U vindt de data in de cursusbeschrijving op Studieaanbod. U meldt zich aan voor de sluitingsdatum.
  • Computergebaseerd individueel tentamen (CBI)
   U kiest zelf een tentamendatum tijdens een van de tentamensessies in een studiecentrum. U meldt zich uiterlijk 14 dagen voor het tentamen aan.
 • Mondeling tentamen
  Een mondeling tentamen wordt meestal tijdens kantooruren in studiecentrum Utrecht afgenomen. U vindt de data in de cursusbeschrijving op Studieaanbod of op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving. Als er 'volgens afspraak' staat, maakt u een afspraak met de examinator.
 • Bijzondere verplichting/opdracht/werkstuk
  Sommige cursussen sluit u af met een opdracht die u in de loop van de cursus inlevert. Concrete informatie over de inhoud, uitvoering en beoordeling vindt u in de cursusbeschrijving op Studieaanbod of op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving.

Aan- en afmelden tentamen
U meldt zich digitaal aan voor een tentamen via mijnOU. Hier kunt u ook de voortgang van uw aanmelding volgen en u tot een bepaalde datum voor het tentamen afmelden. U verbruikt dan geen tentamenkans. De sluitingsdatum voor aan- of afmelden wordt op het scherm getoond. Voor studenten met een functiebeperking, studenten die langdurig buiten Europa verblijven of studenten in detentie gelden andere procedures en aan- en afmeldtermijnen.
Volgt u de masteropleiding dan wordt de cursus aan het einde van het kwartiel, in de tentamenweek, afgesloten met een tentamen.