Lees voor

Zoeken

Zoeken

Tentamenvormen, aanmelden, tentamensessie en uitslag

U sluit elke cursus af met een tentamen. Een tentamen kan uit een of meer tentamenonderdelen bestaan. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Als u een tentamen met succes afrondt (cijfer 6 of hoger) ontvangt u een erkend certificaat. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod ziet u hoe de cursus getentamineerd wordt.

De tentamenvormen zijn:

  • regulier schriftelijk tentamen

  • computergebaseerd tentamen

  • mondeling tentamen

  • opdracht/bijzondere verplichting. 

Op www.ou.nl/documenten vindt u de Tentamen- en examenprocedures GSO 2015-2016, het Centraal kader voor de Commissie voor de examens 2015-2016 en per faculteit het Examenreglement CvE 2015-2016. Concrete informatie over de inhoud, uitvoering en beoordeling van een tentamen vindt u in de cursusbeschrijving op Studieaanbod of op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving.

Klik op een van onderstaande tentamenvormen voor meer informatie over het aanmelden, de tentamensessie en de uitslag.