Lees voor

Zoeken

Zoeken

Titulatuur

Na het afronden van de bacheloropleiding mag u de internationaal erkende titel voeren.
Afgestudeerden met een universitair bachelordiploma mogen zich, afhankelijk van de studierichting, Bachelor of Arts of Bachelor of Science noemen en BA of BSc achter hun naam zetten.

    • Bedrijfskunde: Bachelor of Science (in Business Administration) (BSc)

    • Algemene cultuurwetenschappen: Bachelor of Arts (BA)

    • Psychologie: Bachelor of Science (BSc)

    • Rechtsgeleerdheid: Bachelor of Laws (LLB) 
      (Heeft u uw bachelorgetuigschrift vóór 18 juli 2005 ontvangen, dan mag u alleen de titel Bachelor of Arts (BA) voeren.)

    • Milieu-natuurwetenschappen: Bachelor of Science (BSc)

    • Informatica en Informatiekunde: Bachelor of Science (BSc)

Afgestudeerden met een universitair masterdiploma mogen zich, afhankelijk van de studierichting, Master of Arts of Master of Science noemen en MA of MSc achter hun naam zetten. Zij zijn ook gerechtigd in plaats van de mastergraad de titel drs., ir. of mr. te voeren, al naar gelang de gevolgde nieuwe opleiding.

    • Management: Master of Science in Management (MSc)

    • Master Business Process Management and IT: Master of Science (MSc) in Business Process Management and IT

    • Kunst- en cultuurwetenschappen: Master of Arts (MA)

    • Psychology: Master of Science (MSc) in Psychology

    • Rechtsgeleerdheid: Master of Laws (LLM) 
      (Heeft u uw mastergetuigschrift vóór 18 juli 2005 ontvangen, dan mag u alleen de titel Master of Arts (MA) voeren.)
      U kunt er ook voor kiezen de landelijk beschermde titel meester in de rechten (Mr.) te voeren.

    • Environmental sciences: Master of Science (MSc) in Environmental Sciences

    • Computer Science: Master of Science (MSc) in Computer Science

    • Software Engineering: Master of Science (MSc) in Software Engineering

    • Onderwijswetenschappen: Master of Science (MSc) in Learning Sciences.