Bachelor Informatiekunde (BSc)
Informatica en informatiekunde | 180 EC | 2016-2017
Code BIK
Deze opleiding biedt u een goed beeld van ICT binnen een organisatie en hoe daarin te opereren. Vragen als ‘Welke eisen moet je stellen aan een informatiesysteem?’, ‘Hoe kom je erachter wat de klant precies wil?’, en ‘Hoe implementeer je het gebouwde systeem in een bedrijfssituatie?’ komen daarbij aan bod. U krijgt een uitstekende vakinhoudelijke basis, zodat u als projectleider, analist of adviseur in een ICT-omgeving verder kunt groeien. Bovendien is er ruime aandacht voor de praktijk. Zo kunt u straks ICT-toepassingen initiëren, mede ontwikkelen, de ontwikkeling van ICT-systemen begeleiden en adviseren over de toepassing van deze systemen.

Algemeen

Introductie

De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en bestaat nu uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatiekunde wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Welke eisen moet je stellen aan een te bouwen informatiesysteem? Hoe kom je er achter wat de klant precies wil? Hoe implementeer je het gebouwde systeem in een bedrijfssituatie en hoe evalueer je of het voldoet aan de gestelde eisen? Hoe kan ICT strategisch door de organisatie worden ingezet? En hoe moet de informatiehouding worden georganiseerd?
De bacheloropleiding Informatiekunde bevindt zich op het snijvlak van de vakgebieden informatica en managementwetenschappen. De opleiding biedt niet alleen een degelijke en technisch georiënteerde basis maar geeft ook een goed zicht op de context van ict binnen een bedrijfssituatie en hoe daarin te opereren. U krijgt een uitstekende vakinhoudelijke basis zodat u als projectleider, analist of adviseur in een ict-omgeving verder kunt groeien.

Beschrijving

De bacheloropleiding Informatiekunde biedt naast een goede technische basis in de informatica ook een breed zicht op de manier waarop deze kan worden toegepast in een bedrijfssituatie. Daarvoor is naast kennis van de techniek ook een grondige kennis nodig van relevante onderdelen van de managementwetenschappen. Er is uitgebreide aandacht voor academische vaardigheden die juist in deze bedrijfssituaties relevant zijn en ook voor vaardigheden op het gebied van projectmanagement. Door een degelijke achtergrond in zowel de informatica als in de managementwetenschappen kan een informatiekundige prima fungeren in functies op het snijvlak van deze gebieden. U sluit de opleiding af met het Afstudeerproject bachelor informatiekunde, waarin samenwerken, analyseren en implementatie in een bedrijfscontext geïntegreerd samenkomen.

Titel

Bachelor of Science (BSc).
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift wo-bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 EC per jaar en zonder vrijstelling:
propedeuse 2 jaar
postpropedeuse 4 jaar.

Aanmelden

Toelichting inschrijving

Bij een bacheloropleiding schrijft u per cursus in.

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan komt u in aanmerking voor vrijstelling. Lees meer....

Startmoment

De cursus Inleiding informatiekunde start twee keer per jaar.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en bestaat nu uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatiekunde wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail), elektronische begeleiding via internet. Afhankelijk van de cursus ook online groepsbijeenkomsten.
Lees meer op de betreffende cursussites.

Samenstelling

Toelichting samenstelling

De bacheloropleiding bestaat uit 180 EC verdeeld over twee fasen:
propedeuse (60 EC)
postpropedeuse (120 EC).

Samenstelling

T36131 Communicatietechnologie
IB0102 Inleiding informatica
IB0202 Inleiding informatiekunde
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties
B09111 Management accounting
IB0502 Model-Driven Development
T34141 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
T25151 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1
T51211 Ontwikkelpracticum
MB0202 Organisatiekunde
MB0502 Projectmanagement: inrichten van projecten
IB0302 Relationele databases
T38121 Webcultuur
T45311 Academische competenties in de bachelor informatiekunde
B34111 Administratieve organisatie
C23221 Ethiek
B22321 Kwaliteitsmanagement
MB0106 Methoden en technieken van onderzoek
T42241 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
T39311 Organisatie van ict in bedrijven en ketens
T41311 Practicum informatiekunde
B08111 Procesmanagement
B49111 Projectmanagement: beheersen van projecten
B23211 Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen
T05211 Requirements voor informatiesystemen
T07351 Software engineering
T58221 Webapplicaties: de clientkant
T62317 Afstudeerproject bachelor informatiekunde
 

Tentaminering

U sluit elke cursus af met een tentamen. Een tentamen kan uit een of meer tentamenonderdelen bestaan. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Als u een tentamen met succes afrondt (cijfer 6 of hoger) ontvangt u een erkend certificaat. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod ziet u hoe de cursus getentamineerd wordt. 

Meer info

Extra informatie

De faculteit Management, Science & Technology onderhoudt een apart Portaal Informatica en Informatiekunde, waar veel informatie te vinden is over het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde en alles waar zij zich mee bezighoudt. Ook vindt u er blogs, forums en meer mogelijkheden tot interactie.