Leg een tekst even opzij

Leg een tekst even opzij ...

Stel je bestudeert een wetenschappelijk artikel voor een tentamen aan het einde van je cursus. Je begint uiteraard met het hoofdstuk of artikel een keer door te lezen. Maar wat doe je daarna?

Ga niet meteen na het lezen oefenen met de tekst. Leg hem een paar uur of een dag opzij en ga er dan pas nog eens mee aan de slag. Het spreiden van je leermomenten zorgt ervoor dat je de bron beter onthoudt en ook langer. Ga dus niet al je oefeningen plannen vlak voor het tentamen.