Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
Coach_Tentamentraining_12266_head_large.jpg
Wegwijs in het maken van MC Tentamen
Het maken van een multiplechoice tentamen is voor veel studenten lastig. Niet alle tentamenvragen zijn altijd even helder en eenduidig. Je raakt sneller in verwarring door bijvoorbeeld dubbele ontkenningen of stellingen in een vraag. Gijske maakt je wegwijs in de aanpak van een multiplechoice tentamen. In 'Dit wil je lezen' krijg je informatie over het tentamineringssysteem van de Open Universiteit: tentamenvormen, aanmelding, punten, certificaten en voorbereiding. Je kunt ook tentamens oefenen. Hoe meer je getraind bent, hoe gemakkelijker je het patroon van multiplechoice vragen herkent. Succes!

Bereid je goed voor!

Hier vind je alles wat je moet weten over het doen van tentamens bij de OU, b.v. over de verschillende tentamenvormen, de beste aanpak en de procedures. Als je weet hoe alles werkt kun je je beter concentreren op de vragen.

Bij de Open Universiteit wordt vrijwel elke cursus afgesloten met een multiple choice tentamen. Niet iedereen vindt dit een gemakkelijke manier van tentamen afleggen. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden. Op deze site vind je tips over de wijze waarop je een multiple choice tentamen aanpakt. Je kunt ook oefenen met voorbeeldtentamens die je online kunt maken.

Video Aanpak MC tentamen

Voorbereiding

Hoe bereid je je voor op een tentamen?

 • Maak een werkplan met tijdsindeling.
 • Begin niet te vroeg, niet te laat.
 • Evalueer tussentijds of je je doelen haalt.
 • Maak gebruik van de zelftoetsen na elk hoofdstuk.
 • Gebruik de oefententamens nadat je alle stof hebt doorgenomen, je raakt zo vertrouwd met de manier van vragen.
 • Doe dat vlak voor het tentamen nogmaals.
 • Ga niet door met leren tot het laatste moment, maar ontspan liever.
 • Kom op tijd, zo’n kwartier voor aanvang.

Multiple Choice

Je beantwoordt de vraag door te kiezen uit een aantal gegeven alternatieven en kruist het gekozen antwoord aan:

 • Twee antwoordalternatieven (ja/nee)
 • Drie antwoordalternatieven
 • Vier antwoordalternatieven.

Stelling vragen

Bij stellingvragen worden twee mogelijke antwoorden op de vraag gegeven. Je kiest de stelling waarin het juiste antwoord verwoord wordt.

Schriftelijk tentamen

Regulier schriftelijke tentamens bestaan uit meerkeuzevragen en/of open vragen en worden afgenomen op vastgestelde dagen tijdens vastgestelde perioden. Je maakt met meerdere studenten hetzelfde tentamen op hetzelfde moment. Deze tentamens vinden altijd plaats van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Computergebaseerd tentamen

Computergebaseerde groepstentamens (CBG) bestaan uit gesloten meerkeuzevragen, soms gecombineerd met enkele open vragen. Je maakt met meerdere studenten hetzelfde tentamen op hetzelfde moment. Deze tentamens worden afgenomen op vastgestelde dagen tijdens vastgestelde perioden en vinden altijd plaats van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Computergebaseerde individuele tentamens (CBI) bestaan uit gesloten meerkeuzevragen, soms gecombineerd met enkele open vragen. De vragen zijn speciaal voor jou uit een totale databank geselecteerd. De tentamens worden afgenomen op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in jouw studiecentrum.

Mondeling tentamen

Bij een klein aantal cursussen vindt een mondeling tentamen plaats. Minimaal drie keer per jaar wordt een mondelinge tentamenronde vastgesteld. Een mondeling tentamen duurt 30 tot 45 minuten. De tentamens worden meestal tijdens kantooruren in het studiecentrum in Utrecht afgenomen.

Bijzondere verplichting

Sommige cursussen worden uitsluitend getentamineerd door middel van het uitvoeren van een opdracht of werkstuk. Daarnaast zijn er ook cursussen waarbij een opdracht, werkstuk, practicum etc. een onderdeel vormen van het tentamen.

Aanpak

Multiple choice-vragen

 • Werk volgens het rondesysteem ( 1e ronde gemakkelijke vragen, tweede moeilijke, derde zeer moeilijke).
 • Zoek sleutelwoorden uit de vraag.
 • Zoek het beste antwoord en niet het 100% perfecte antwoord (vaak staat het precieze antwoord er niet bij en zijn geen van de antwoordalternatieven helemaal juist/fout).
 • Bij twijfel: als je goed bent voorbereid is de eerste indruk meestal de beste.
 • Verbeter alleen op grond van een nieuw inzicht.
 • Probeer ook eens een vraag te beantwoorden voordat je naar de mogelijke antwoorden kijkt.
 • Let op bij dubbele ontkenningen.
 • Wat is fout / slechtste manier / nooit / niet: het beste kun je hier omgekeerd redeneren, n.l. wat is goed?
 • Let op een woord als uitsluitend. Bedenk dan: weet ik hier een uitzondering op?
 • Lees altijd heel goed!!!
 • Zoek niet naar antwoordpatronen (10 keer achter elkaar een b als antwoord kan gewoon voorkomen!).
 • Ga pas in laatste instantie gokken.
 • Vul altijd iets in.
 • Reserveer het laatste half uur voor het invullen van het antwoordformulier.
 • Wees zorgvuldig bij het overbrengen van de antwoorden op het antwoordformulier (alleen bij regulier schriftelijk tentamen).
 • Je hebt drie uur de tijd; word niet nerveus als mensen al na een half uur vertrekken.

Open vragen

 • Zijn er niet zoveel open vragen lees, het geheel eerst door.
 • Maak korte aantekeningen over wat je te binnen schiet.
 • Begin met de gemakkelijkste vraag om op dreef te komen.
 • Zijn er veel open vragen? Pas dan het rondesysteem toe, dus makkelijke vragen eerst.
 • Krijg je voor alle vragen evenveel punten, dan is het helemaal duidelijk: werk van makkelijk naar moeilijk.
 • Maak een werkplan, eventueel een tijdschema.
 • Verzamel bij het beantwoorden van de vraag eerst ideeën, vermoedens, steekwoorden.
 • Lees de vraag nogmaals zorgvuldig en noteer kort hoe je de vraag gaat beantwoorden.
 • Beantwoord alle vragen beknopt, schematisch en overzichtelijk.
 • Gebruik geen afkortingen die niet algemeen bekend zijn.
 • Onderstreep de kernwoorden.
 • Schrijf de antwoorden direct in het net; voor zowel een kladversie als een nette versie heb je geen tijd.

Open boek tentamen

 • Besteed aan de voorbereiding van een openboek tentamen net zoveel tijd als bij een gewoon tentamen.
 • Een veel gemaakte fout is naast het cursusmateriaal teveel mee te nemen, zoals extra studieboeken, handboeken.
 • Als je in een boek de weg niet weet, heeft het geen zin om het mee te nemen.
 • Bestudeer vooraf zowel de inhoud als de index van de boeken die je meeneemt.
 • Oefen van tevoren op verschillende manieren het opzoeken in de boeken.
 • Veel tijd win je door te weten waar je ongeveer moet zoeken.
 • Zelfgemaakte samenvattingen en indexen mag je ook meenemen (op eigen risico)
 • Samenvattingen en indexen van anderen mogen ook, maar ook hier weer op eigen risico (oude versies: pagina’s kloppen soms niet meer).
 • Je mag in de boeken geschreven hebben, je kunt b.v. verwijzingen naar andere hoofdstukken opnemen (in wetten en verdragenbundels mag je onderstrepen, daarmee blijft naar OU begrippen de bundel ‘schoon’).
 • Bij het meenemen van andere boeken moet je in de gaten houden dat alleen de mening in het OU cursusmateriaal juist is.

Mondeling tentamen

 • Probeer vooraf zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de gang van zaken.
 • Vind uit wat de eisen zijn: details / feiten / overzicht / inzicht.
 • Weet van jezelf wat je sterke kanten zijn.
 • Laat zien/horen wat je weet.
 • Bespreek een argumentatie volledig; sla geen stappen over.
 • Luister goed naar vragen; herhaal eventueel de vraag in eigen woorden.
 • Realiseer je dat je niet alles hoeft te weten. Het gaat erom dat je ‘genoeg’ moet weten.
 • Verzoek om een nieuwe vraag als je er helemaal niet uitkomt.

Aanmelden

Regulier tentamen en CBG tentamen

Een cursus heeft in de regel drie vaste data per jaar in vastgestelde tentamenperiodes waarop je tentamen kunt doen. Aanmelden moet minimaal 4 weken van te voren. De sluitingsdata voor aanmelding staan in je studiegids en op www.ou.nl/tentamen
Je kunt je schriftelijk aanmelden met een aanmeldingsformulier, dat je kunt downloaden. Je ontvangt na één week een ontvangstbevestiging en één week voor het tentamen de oproepbrief.
Je kunt je ook via de website aanmelden via 'Mijn OU'. Daar klik je op 'Digitaal aanmelden tentamens'. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging per email en één week voor het tentamen de oproepbrief. Als jouw aanmelding is verwerkt verandert de status van jouw tentamenaanmelding van geregistreerd naar aangemeld. Hierna ontvang je binnen enkele werkdagen de oproepbrief thuis.

CBI tentamen

De CBI tentamendagen en sessietijden staan op de website van je studiecentrum via www.ou.nl/studiecentra.
Aanmelden kan online en tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de tentamendatum.