Van uitstel naar actie!

Je wilt wel maar het komt er maar niet van! Ken je dat? Kies voor een doel op de korte termijn in plaats van doelen die op de lange termijn tot resultaat leiden! Kleine dingen eerst. Waardeer wat je gedaan hebt en kies voor een nieuw klein doel. Op de lange termijn kom je zo veel verder omdat je steeds kleine stukjes oppakt en afmaakt. De oplossingen moeten dus worden gezocht in het herwaarderen van de doelen en het beïnvloeden van de termijn waarop beloning volgt. Wees trots op jezelf! Zo kom je minder snel in die valkuil van uitstelgedrag terecht.

Studiecoach organiseert voor studenten de workshop Van Uitstel naar Actie! Daar krijg je achtergrondinformatie over uitstelgedrag. Op basis van deze kennis ga je onderzoeken wat er speelt: wat zijn de zaken die jij uitstelt en wat kunt je en ga je eraan doen. Je verlaat de workshop met een concreet plan van aanpak voor je grootste uitstelproblemen, waarin alle inzichten uit de workshop geïntegreerd zijn.