Lees voor

Zoeken

Zoeken

Presentaties

Keynote 1:


Monique van den Broek, Dorien Gerards, Yolande Nelissen, ontwikkelteam van de Opleiding Fysiotherapie, faculteit Gezondheid van Hogeschool Zuyd
Opent powerpoint van de presentatie in een nieuw scherm Een curriculum bouwen met behulp van 4C-ID, daar kom je pas verder mee!

Keynote 2:


Petra Cremers en Remko van der Lei, Hanzehogeschool Groningen
Opent de ppt van de presentatie in een nieuw venster De puzzel past steeds beter.

Roundtables:
Ronde 1:


Parallelsessie 1:
Bernadette Ter Heine en Erik Janssen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opent de ppt van de presentatie in een nieuw venster Systematiseren van de toename van complexiteit in een curriculum

Parallelsessie 2:
Ron Bertisen en Mieke Groten, Fontys Hogescholen, Pabo Limburg
Opent de ppt van de presentatie in een nieuw venster 4C-ID model bij de curriculumherziening van de Pabo

Parallelsessie 3:
Wilbert Zwanenburg van de Pabo Haarlem van de Hogeschool InHolland vertelt in zijn roundtable hoe hij in het kader van het project Opleiden voor de toekomst zijn studenten met het 4C-ID model leerde werken om leerlingen beeldverhalen te leren maken in een mutlidisciplinaire aanpak.

Parallelsessie 4:
Luc Fine en Ellen Klatter, Stichting Consortium Beroepsonderwijs, werkten niet met een volledige implementatie van het 4C-ID model. Zij laten in hun roundtable zien hoe men in het Consortium de principes van het model toepast op een vergelijkbare manier als in het model. Titel van de roundtable: Verloopt leren via 'taken' in 'klassen', of toch anders....?

Roundtables
Ronde 2:


Parallelsessie 5:
Agna Thys, Opleidingshoofd van de Opleiding Toerisme en Recreatiemanagement, Xios Hogeschool, Hasselt, België houdt een roundtable met als titel: Competentiegerichte aanpak van het multidisciplinaire opleidingsonderdeel 'Praktijk' in de opleiding professionele bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement. In de XIOS Hogeschool Limburg (B) heeft men ervoor gekozen om het model te implementeren in de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement. Rekening houdend met de pragmatische criteria (personeelsbezetting, studentenaantal, lokalenbezetting) werd geopteerd om het model als basis te laten dienen voor de ontwikkeling van een opleidingsonderdeel toeristische praktijk voor de tweedejaarsstudenten die de professionele bachelor volgen. Het opleidingsonderdeel werd volledig competentiegericht en dus ook multidisciplinair opgebouwd, binnen een 'normale' Vlaamse hogeschoolstructuur van contacturen en lessenroosters. In de eerste jaren van de implementatie was vooral de ontwikkeling van het organisatorische en het inhoudelijke primordiaal. Sinds dit jaar ligt de focus op de verbetering van de competentiegerichte assessmentvormen.

Parallelsessie 6:
Henny Steinen, docent aan de Facility Management opleiding van Hogeschool Zuyd, laat in zijn roundtable De authentieke hele taak zien hoe het team docenten competentiegericht curriculum bouwde met behulp van het 4C-ID model. Het eerste deel, de propedeuse, is reeds geïmplementeerd en geëvalueerd. De ervaringen in het gebruik van het model en de implementatie van het ontwerp worden besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de moeilijke momenten in het ontwerp- en implementatietraject.

Parallelsessie 7:
Hans Hoogeveen van het nationaal expertisecentrum voor de leerplanontwikkeling, SLO
Opent de ppt van de presentatie in een nieuw venster Ervaringen met het 4C-ID model bij het herontwerpproces mbo

Parallelsessie 8:
Eric Koertshuis, Onderwijscentrum Hogeschool Edith Stein, Hengelo
Opent de ppt van de presentatie in een nieuw venster Het 4C-ID-model: gebruik op HS Edith Stein

Hans van Buuren,
Opent de ppt van de presentatie in een nieuw venster Niet meer zenuwziek van de statistiek, maar & hoe statistiek weer te waarderen via 4C/ID

Afsluitende lezing:
Jeroen van Merriënboer sluit het symposium af met een lezing, waarin hij inspeelt op de leerervaringen van deze dag, en de veranderingen in het nieuwe boek ten opzichte van het vorige, zoals de grotere nadruk op de methodiek van het 4C-ID model. Four components in ten steps dus.