ALG_KostenVlaanderen_18787_head_large.jpg
Studiekosten
Het studiegeld dat betaald moet worden voor een inschrijving aan een universiteit wordt in Nederland collegegeld genoemd. Bij de Open Universiteit wordt het bedrag van het collegegeld berekend per studiepunt. Er wordt geen vast gedeelte van studiekosten in rekening gebracht. Dit betekent dat alleen betaald wordt voor de studiepunten van de cursussen waarvoor wordt ingeschreven.

Wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld

Bij wettelijk collegegeld subsidieert de Nederlandse overheid een deel van de kosten. Bij instellingscollegegeld is dat niet het geval. Wanneer je als student al eerder gestudeerd hebt aan een Nederlandse hogeschool of universiteit dan heb je al gebruik gemaakt van het gesubsidieerde onderwijs en wordt het instellingcollegegeld van kracht. Is de eerdere studie gevolgd aan een Vlaamse hogeschool of universiteit? Dan is het wettelijke collegegeld van toepassing.

  • Wettelijk collegegeld voor bachelor- en mastercursussen: € 65,11 per studiepunt
  • Instellingscollegegeld voor bachelorcursussen: € 107,49 per studiepunt
  • Instellingscollegegeld voor mastercursussen: € 143,49 per studiepunt

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid voor kleine en middelgrote ondernemingen. Middelgrote ondernemingen ontvangen 30% steun en kleine ondernemingen 40% voor hun investering in opleiding, advies, kennis en mentorschap. De KMO-portefeuille heeft de Open Universiteit erkend als dienstverlener (erkenningsnummer: DV.O102826).
Meer informatie over KMO-portefeuille.

Opleidingscheques (VDAB)

Wanneer een cursus of opleiding van de Open Universiteit wordt aangeraden in het kader van loopbaanbegeleiding, dan kan deze met opleidingscheques worden betaald.

Betaald educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof

Het stelsel van betaald educatief verlof (BEV) wordt op 1 september 2019 omgevormd tot Vlaams opleidingsverlof. Actuele informatie hierover vindt u op www.vlaanderen.be of kan je vragen aan de medewerker in het studiecentrum.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering door de Nederlandse overheid die ook voor studenten van de Open Universiteit beschikbaar is. Het LLLK is een lening die terugbetaald moet worden. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Korting op cursusgeld

Studenten die niet in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet (LLLK) kunnen op grond van de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) in een aantal situaties in aanmerking komen voor een korting van 50% of 80% op het wettelijk collegegeld.