ALG_KostenVlaanderen_18787_head_large.jpg
Studiekosten
Het studiegeld dat betaald moet worden voor een inschrijving aan een universiteit wordt in Nederland collegegeld genoemd. Bij de Open Universiteit wordt het bedrag van het collegegeld berekend per studiepunt. Er wordt geen vast gedeelte van studiekosten in rekening gebracht. Dit betekent dat alleen betaald wordt voor de studiepunten van de cursussen waarvoor wordt ingeschreven.

Wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld

Bij wettelijk collegegeld subsidieert de Nederlandse overheid een deel van de kosten. Bij instellingscollegegeld is dat niet het geval. Wanneer je als student al eerder gestudeerd hebt aan een Nederlandse hogeschool of universiteit dan heb je al gebruik gemaakt van het gesubsidieerde onderwijs en wordt het instellingcollegegeld van kracht. Is de eerdere studie gevolgd aan een Vlaamse hogeschool of universiteit? Dan is het wettelijke collegegeld van toepassing.

  • Wettelijk collegegeld voor bachelor- en mastercursussen: € 67,14 per studiepunt
  • Instellingscollegegeld voor bachelorcursussen: € 110,84 per studiepunt
  • Instellingscollegegeld voor mastercursussen: € 147,96 per studiepunt

Verlaagd wettelijk collegegeld

Wil je een bachelorcursus of -opleiding volgen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor verlaagd wettelijk collegegeld. De voorwaarden vind je op de website van de Nederlandse Rijksoverheid. Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je recht op 12 maanden aaneengesloten halvering van het wettelijk collegegeld, gerekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de cursus start.

KMO-portefeuille

Studenten van de Open Universiteit kunnen tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de KMO-portefeuille, opleidingscheques of Betaald educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof van de Vlaamse overheid vanwege een wijziging in de registratieprocedure voor opleiders.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering door de Nederlandse overheid die ook voor studenten van de Open Universiteit beschikbaar is. Het LLLK is een lening die terugbetaald moet worden. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Korting op cursusgeld

Studenten van 55 jaar of ouder kunnen op grond van de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) in een aantal situaties in aanmerking komen voor een korting van 50% of 80% op het wettelijk collegegeld.