Docentenbijeenkomst Wiskunde D Online
Op donderdag 11 april 2019 is er van 15.30 tot 17.30 uur een bijeenkomst voor alle docenten en andere betrokkenen of geïnteresseerden bij Wiskunde D Online. Leraren en schoolleiders van scholen die al deelnemen of dat nog overwegen zijn van harte welkom. Ook de student-assistenten en coördinatoren van de Vaksteunpunten die alle nakijkwerk doen, worden nadrukkelijk uitgenodigd. De bijeenkomst is in Utrecht, maar het is ook mogelijk online deel te nemen.

Wiskunde D Online draait nu enkele jaren en honderden leerlingen volgen het programma voor HAVO of VWO. Veel scholen maken gebruik van Wiskunde D Online als er te weinig leerlingen zijn om de lessen klassikaal te geven.

Op de bijeenkomst zal Wiskunde D Online nader toegelicht worden. Ook komen de recente en geplande veranderingen aan bod, bijvoorbeeld het havo -> vwo doorstroomprogramma. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Natuurlijk is het op de bijeenkomst ook mogelijk om onderling kennis te maken, contact te leggen en ervaringen uit te wisselen.

Locatie

Studiecentrum Open Universiteit in Utrecht, www.ou.nl/utrecht
NB: Het is ook mogelijk om online aan de bijeenkomst deel te nemen. De bijeenkomst wordt gestreamd. Opmerkingen en vragen kunnen mondeling of via chat worden gesteld. Online deelnemers ontvangen kort voor aanvang van de bijeenkomst per mail een url waarmee kan worden ingelogd.

Aanmelden

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen. 

Contact

Stuur je vragen of opmerkingen via mail naar wiskundedonline@ou.nl.