Docentenmiddag
Op donderdag 22 maart 2018 is er een bijeenkomst voor alle docenten en andere betrokkenen of geïnteresseerden bij Wiskunde D Online. Leraren en schoolleiders van scholen die al deelnemen of dat nog overwegen zijn van harte welkom. Ook de student-assistenten van de Vaksteunpunten die alle nakijkwerk doen, worden nadrukkelijk uitgenodigd. De bijeenkomst is in Utrecht, maar het is ook mogelijk online deel te nemen.

Wiskunde D Online draait nu enkele jaren en honderden leerlingen volgen het programma. In schooljaar 2018-19 wordt het programma voltooid als ook de lessen voor 5 HAVO beschikbaar komen. De eerste VWO-leerlingen hebben ondertussen het programma voltooid en hun certificaat ontvangen.

Deze docentenmiddag zal gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit. Daarbij zal gekeken worden naar de lesmaterialen, de video’s, de huiswerkopgaven en het nakijkproces, de toetsen, de digitale leeromgeving en alle andere zaken die van invloed zijn op het zo goed mogelijk laten verlopen van het onderwijs in Wiskunde D Online.

En natuurlijk is het op de docentenmiddag mogelijk om onderling kennis te maken, contact te leggen en ervaringen uit te wisselen. Een gezamenlijk etentje na afloop is daar ook uitstekend voor geschikt.

Programma

16:00   Inloop
16:15 Johan Gademan Welkom en overzicht van actuele stand van zaken
16:30 Martin Mollema Kwaliteit van Wiskunde D Online voor VWO
17:00 Rogier Bos Kwaliteit van Wiskunde D Online voor HAVO
17:30 Discussie Vragen en discussie
18:00 Afsluiting  
18:30   Etentje in restaurant in centrum Utrecht (voor eigen rekening)

Locatie

Studiecentrum Open Universiteit in Utrecht, www.ou.nl/utrecht
NB: Desgewenst kunnen geïnteresseerden ook online aan de bijeenkomst deelnemen. De bijeenkomst wordt gestreamd. Opmerkingen en vragen kunnen mondeling of via chat worden gesteld. Online deelnemers ontvangen kort voor aanvang van de bijeenkomst per mail een url waarop kan worden ingelogd.

Aanmelden

Aanmelden kan door het formulier in te vullen.

Contact

Stuur voor vragen of opmerkingen een mail naar wiskundedonline@ou.nl.