Informatiebijeenkomst nieuwe scholen
Voor de Wiskunde D leraren van scholen die in schooljaar 2018-19 voor het eerst aan Wiskunde D Online deel gaan nemen wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd op woensdag 29 augustus, van 16.30 tot 18.00 uur. Aan de bijeenkomst kan online worden deelgenomen.

Op de bijeenkomst wordt uiteengezet hoe de leerlingen het programma van Wiskunde D Online kunnen gaan volgen. Tevens wordt nagegaan welke rollen de verschillende actoren vervullen in Wiskunde D Online. Wat doet de leraar op school, wat doen de student-assistenten op de universiteiten en hogescholen en hoe wordt toegang verkregen tot de digitale leeromgeving. Eventuele vragen rondom opzet en organisatie van Wiskunde D Online zullen zo goed mogelijk beantwoord worden.

In het document Handleiding voor leraren staan aanwijzingen voor de werkzaamheden die de leraar uit moet gaan voeren.

Om aan de online bijeenkomst deel te nemen is het wenselijk om gebruik te maken van een computer of laptop met een goede internetverbinding. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst via het formulier.

Kort voor de start van de bijeenkomst (een kwartiertje) ontvangt u een mail met daarin een link, waarmee u kunt inloggen in de bijeenkomst.