OPL_WiskundeDOnline_head_large.jpg
Stichting Wiskunde D Online
Alle activiteiten van Wiskunde D Online vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Wiskunde D Online. 

De doelstelling van de stichting is:

  • het bevorderen van de mogelijkheden tot het volgen van Wiskunde D op scholen met kleine groepen Wiskunde D;
  • en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuursleden

  • Martin Mollema, voorzitter
  • Rogier Bos, secretaris
  • Grada Fokkens, penningmeester
  • Johan Gademan, lid
  • Nelleke den Braber, lid
  • Henk Hietbrink

Contactgegevens

De stichting is gevestigd in Utrecht. Het mailadres is stichtingwiskundedonline@gmail.com.