Stichting Wiskunde D Online
Alle activiteiten van Wiskunde D Online vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Wiskunde D Online. 

De doelstelling van de stichting is:

  • het bevorderen van het volgen van wiskunde D op scholen met kleine groepen wiskunde D;
  • en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuursleden

  • Martin Mollema, voorzitter
  • Rogier Bos, secretaris
  • Grada Fokkens, penningmeester
  • Gert Treurniet, lid
  • Johan Gademan, lid

Contactgegevens

De stichting is gevestigd in Utrecht. Het mailadres is stichtingwiskundedonline@gmail.com.