yourMBA_design_thinking_14775_head_large.jpg
Moet je de klant kennen om problemen echt op te kunnen lossen?
Design Thinking: je hoort de term steeds vaker, als het gaat om managers en de wijze waarop ze complexe problemen op kunnen lossen. Middels design thinking kom je sneller tot innovatieve oplossingen. Bovendien sluit je met je oplossingen veel beter aan op de wensen van de klant. Wat is precies design thinking? En waarom kun je er niet meer omheen als manager van de toekomst? Voor dr. Nadine Roijakkers, verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit, is design thinking 'de tegenhanger van de rationele, analytische aanpak'.

Design thinking komt, zoals de naam al aangeeft, overwaaien uit ‘ontwerpersland’. Het wordt gezien als een probleemoplossende aanpak, waarbij managers de mindset en aanpak van ontwerpers toepassen bij het ontwikkelen van innovatieve producten, processen en bedrijfsmodellen. Met het doel groei en innovatie te versnellen en om bedrijven onderscheidend te laten zijn in concurrerende en overvolle markten. Design thinking gaat daarbij uit van de behoefte van de klant. Het is de kunst om deze niet alleen te ontdekken, maar ook te begrijpen. Naast logica en bewijsvoering spelen ook zaken als intuïtie en creativiteit een grote rol.

De mens centraal

'Bij design thinking staat de mens centraal', zegt Nadine Roijakkers. Ze was twee jaar lang programmadirecteur van de Master Business Administration (MBA) die de Open Universiteit sinds oktober 2018 aanbiedt. 'Design thinking is leren door te doen, in plaats van gedreven door theorie. Het beste kan ik dit illustreren aan de hand van het opzetten van onze nieuwe MBA-opleiding. Dit hadden we als Open Universiteit kunnen doen op basis van onze kennis en kunde. Iets waarvan wij denken dat het waarde heeft creëren en dit vervolgens in de markt zetten. Dat is een vrij traditionele, betuttelende aanpak, waarbij wij uitmaken wat goed is voor de student. Tegenwoordig is de attitude vaak anders. De klant worstelt met iets, weet zelf vrij goed wat hij of zij nodig heeft. Voor ons is het vervolgens de uitdaging om ervoor te zorgen dat we dat op de een of andere wijze naar boven krijgen. Hoe kan ik mezelf verplaatsen in de klant en hem de oplossing bieden die hij of zij nodig heeft? Waarbij de klant ook een collega binnen je eigen organisatie kan zijn. Bij de MBA-opleiding hebben we ons verplaatst in de klant. We hebben daarvoor met potentiële klanten - verschillende mensen met verschillende zienswijzen -, gesproken en samen met hen de klantbehoefte verhelderd.'

Multidisciplinair

Dat is volgens Roijakkers ook een kenmerk van design thinking: het is een multidisciplinaire aanpak. 'Vanuit verschillende invalshoeken ergens naar kijken, en zo bepalen wat nu het probleem of de behoefte is. Waarbij we de behoefte dus ook opvatten als een kans. Design thinking is een onderdeel van een groter fenomeen, waarbij je ziet dat bedrijven weg bewegen van de rationale aanpak ten faveure van de intuïtie en de empathie. Je verplaatsen in de klant en diens behoefte serieus nemen, in plaats van betutteling.'

Modules

Uiteindelijk is volgens Roijakkers het hele MBA-verhaal een verhaal van design thinking. 'Er komt iemand aan de start met een bepaald profiel en een bepaalde studiebehoefte. In het eerste jaar faciliteren wij voor deze persoon het verhelderen en scherper krijgen van zijn/haar exacte behoefte, door de modules die we aanbieden. In elke module voert de student een stuk analyse van de eigen situatie uit, waarbij verschillende aspecten van deze context aan de orde komen. Elke module bouwt voort op de vorige. Uiteindelijk heeft de student een portfolio aan analyses verzameld en een eerste onderzoeksvoorstel voor de praktijkgerichte MBA-thesis. In het tweede jaar kan de student verdiepende modules volgen die hem of haar in staat stellen aan de slag te gaan met deze kennisbehoefte, die vervolgens wordt ingevuld door middel van de thesis. Op deze manier bepaalt de student zijn of haar eigen pad, gefaciliteerd door de Open Universiteit. De klant en zijn of haar behoefte staat dus centraal, in plaats van onze kennis. Dat is voor mij design thinking pur sang!'

Andere bril

In de toekomst zal het volgens Roijakkers steeds vaker nodig zijn om als manager een andere bril op te kunnen zetten. 'Namelijk de bril van de klant naast de bril van je eigen competenties, je eigen analyses, de waarde die je verbindt aan je eigen kennis. Deze bril geeft zicht op wat de “job to be done” is voor mijn klant, en hoe ik hem of haar daar echt bij kan helpen. Met een MBA van de Open Universiteit op zak heb je al deze brillen opgezet en ben je klaar voor de toekomst.'