Your MBA Programma jaar 1

yourMBA_jaar 1_14777_head_large.jpg
Your MBA Programma jaar 1
Het eerste jaar van Your MBA zorgt voor een stevige bedrijfskundige basis. In zes modules ga je aan de slag met verschillende managementvakken.

Applied Studies in Management

Design Thinking

Design Thinking hoor je op steeds meer plaatsen terugkomen, maar wat is het precies en hoe kun je deze methode toepassen om oplossingen te ontwikkelen voor complexe problemen? In de course Design Thinking leer je de verschillende fases van Design Thinking kennen (empathize, define, ideate, prototype en test) en leer je welke elementen een implementatieplan bevat. Daarnaast ga je meteen aan de slag met het toepassen van alle kennis op een project waarbij je zelf daadwerkelijk een complex probleem gaat oplossen.

Strategy in dilemma's

Strategie en strategisch management zijn alledaagse termen geworden in een snel veranderende (economische) omgeving. Deze module geeft je inzicht in de concepten rondom strategie en belangrijke paradoxen waar iedere manager mee te maken krijgt. Zo is het voor iedere organisatie belangrijk om bij het bepalen van een strategie rekening te houden met de interne sterktes en zwaktes en de externe kansen en bedreigingen. In deze module neem je bestaande strategieën (waaronder die van je eigen organisatie) onder de loep. Vervolgens probeer je deze op basis van de verkregen literatuur en inzichten te verbeteren.

Organisational Diagnosis

Waar zitten de hiaten als het gaat om de huidige en de gewenste situatie binnen een organisatie? In deze module leer je de belangrijkste bouwstenen en keuzes in de inrichting en vormgeving van organisaties in onderlinge samenhang te herkennen en te beschrijven. Bovendien leer je om organisatievraagstukken- en problemen in (eigen) casuïstiek vanuit meerdere organisatie-theoretische invalshoeken te diagnosticeren en analyseren

Identity Design

In een tijd van continue en snelle veranderingen, bijvoorbeeld door de steeds toenemende digitalisering, stellen organisaties zich steeds vaker vragen over hun identiteit. Wie zijn wij als organisatie? Hoe ziet de buitenwereld ons? Hoe kunnen we onze identiteit veranderen om beter tegemoet te komen aan onze belangrijkste stakeholders? In dit vak passeren de meest recente wetenschappelijke inzichten rond deze vragen de revue. En ontwikkelen we toepassingen voor jouw professionele context als student.

Financial Business Steering

Bedrijfsbeslissingen hebben invloed op de financiële prestaties van organisaties. Daarom gaan we in deze module in op financiële sturing; besluitvorming, bewaking en verantwoording. De rode draad door het programma is de manier waarop financiële informatie gebruikt kan worden door managers. Om de juiste beslissingen te nemen, maar ook om verantwoording af te leggen over de besturing van de organisatie.

Strategic Management of Information Systems

De strategische rol van IT wordt steeds groter. Net als de impact van technologische innovaties als cloud computing, data-analyse en het Internet of Things Dit alles levert serieuze uitdagingen op voor organisaties bij het nemen van beslissingen. Waar, wanneer en hoe moet men bijvoorbeeld in deze technologieën investeren? In deze cursus demonstreren we waarom strategisch management van informatiesystemen (IS) en – technologieën (IT) essentieel is voor het succes van een organisatie.

Cyber Security

Iedere organisatie beschikt over grote hoeveelheden data. Een deel daarvan is nodig voor het nemen van beslissingen, maar niet alles mag naar buiten gebracht worden.. In deze module leer je wat de risico’s zijn van bij het verzamelen van data binnen een organisatie. En leer je een balans te vinden tussen wat wel en niet gedeeld kan worden.

Jaar 1 van Your MBA is ook als los Certified Professional Program te volgen. Meer informatie over het CPP Applied Studies in Management.

Nadine Roijakkers, voormalig programmadirecteur Your MBA

Bekijk voor meer informatie over Your MBA de video van Gerard Mertens, decaan faculteit Managementwetenschappen.

Bekijk voor meer informatie over de opleiding, toelatingseisen en kosten de video van Loes Moritz, studieadviseur voor, tijdens en na Your MBA.