yourmba_jaar 2_14778_head_large.jpg
yOUrMBA Programma jaar 2
In het tweede jaar van yOUrMBA stel je jouw eigen programma samen en kies je uit een groeiend aantal modules, zoals Data Science, Organisatieverandering en –ontwikkeling, Inkoopmanagement en Supply Chain, Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocessen en Implementing Business Marketing. Deze modules zijn ook alle los te volgen.

Specialisatie en thesis

Wil je meer structuur? Kies dan voor een speciaal samengesteld pakket. Met de modules in een van deze specialisaties studeer je af in een specifieke richting. En het mooie is: deze specialisatierichtingen zijn flexibel en dynamisch. Samen met experts uit o.a. het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs kijken we namelijk naar de behoeften in de markt en branches, en stellen zo onze programma’s samen. Zo blijft yOUrMBA continue in ontwikkeling en ben jij verzekerd van de meest actuele kennis en vaardigheden, volledig afgestemd op de ontwikkelingen in jouw sector!

Deze specialisatierichtingen zijn op dit moment al beschikbaar:

Innovatiemanagement voor ondernemers

Of je nu je eigen bedrijf hebt of binnen een organisatie onderneemt, je kunt niet meer zonder samenwerking. Deze specialisatie geeft je de skills om de leiding te nemen in deze nieuwe netwerksamenleving. Bijvoorbeeld met vakken op het gebied van co-creatie, waarin je samen met je klant een nieuw business model ontwikkelt. Wil je voorop lopen in onze netwerksamenleving? Dan is yourMBA voor ondernemers precies wat je nodig hebt!

In vier cursusonderdelen leer je hoe innovatie in dienst kan staan van de bedrijfsstrategie en vernieuwing daarvan (Innovatiestrategie). Als duidelijk is hoe innovatie een rol in de strategie van de organisatie kan spelen, krijg je de handvatten om de onderneming in te richten om effectief te kunnen innoveren en om samen te werken met partners (Organisatie van innovatie). Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de ontwikkeling van een stimulerende cultuur, attitude, en het gebruik van meetinstrumenten voor de innovatieprestaties (De menselijke factor van innovatie). Je sluit de cursus af met een concreet innovatieplan in handen, dat oplossingen biedt voor de problemen van klanten en beschrijft hoe die oplossingen in samenwerking met partners kunnen worden gerealiseerd (Innovatie in de praktijk).

Daarnaast zijn de volgende specialisaties in ontwikkeling:

  • Smart industries / Bedrijfskunde 4.0
  • Healtcare management
  • Duurzaam management
  • Professional in de publieke sector
  • Business Controller
  • Onderwijsinnovatie

Meer informatie

Smart Services

De moderne maatschappij kent vele uitdagingen en de meeste bedrijven worden geconfronteerd met de gevolgen die deze uitdagingen met zich mee brengen: disruptieve technologische ontwikkelingen, veranderingen in het werkveld (employability), cybercriminaliteit en klimaatverandering (sustainability) bijvoorbeeld. Veerkracht (resilience) en het vermogen tot continue en effectieve verandering (aan de steeds sneller veranderende omgeving) vormt een van de belangrijkste kritieke succesfactoren voor organisaties. Het vermogen om nieuwe technologische oplossingen en bedrijfsprocessen te ontwikkelen is onlosmakelijk verbonden met veerkracht.

Gerelateerd aan de digitaliseringstrend, refereert de term smart services aan een toekomst waarin alle systemen en partners in een productieproces of netwerk met elkaar verbonden zijn via (digitale) platformen. Deze manier van werken zal grote hoeveelheden data genereren en daarmee de mogelijkheid bieden voor een exponentiële groei van de ontwikkeling van nieuwe applicaties en het benutten van nieuwe mogelijkheden. De term smart services refereert aan het benutten van de potentie van de grote hoeveelheden van beschikbare data voor het leveren van snellere en efficiëntere services of diensten. Die toekomst begint vandaag. In deze specialisatie gaan we in op de mogelijkheden die een aantal (nieuwe) technieken binnen dit kader voor jouw organisatie zal creëren. Je leert de mogelijkheden en nieuwe kansen van technologie en data herkennen en benutten. Een kritische blik op de bedreigingen (cybersecurity) en privacy overwegingen met betrekking tot data en technologie behoort ook tot programma.

Meer informatie

Sustainability

Onze wereld verandert en verduurzaamt. Denk aan het Klimaatverdrag van Parijs of een gasvrij Nederland. Nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan in een overgang naar een meer duurzame samenleving en circulaire economie. Vraagstukken die het wezen van organisaties raken. Hoe vertaal je deze uitdagingen in een praktische business- en managementbenadering? Hoe krijgen leiders, managers en medewerkers zicht op externe ontwikkelingen en wat betekent dit dan concreet voor hun organisatie?

In deze specialisatie staat het versterken van duurzaamheid van organisaties centraal. Duurzaamheid als managementbenadering en –uitdaging vormt daarbij het denkkader. De opleiding ondersteunt professionals en organisaties in hoe het duurzaam werken in een veranderende wereld wordt vormgegeven.

Meer informatie

Onderwijsinnovatie

Onderwijsinstellingen opereren binnen een dynamische maatschappelijke context. Ontwikkelingen als digitalisering, het dreigende lerarentekort, verschillende -soms tegenstrijdige- eisen en wensen van belanghebbenden en veranderende opvattingen over didactiek doen een beroep op het innovatiepotentieel van onderwijsinstellingen, hun organisatieonderdelen en hun medewerkers. Er zijn zelfs trends die kunnen leiden tot nieuwe 'business modellen' ;voor het onderwijs. Tegelijkertijd is het onderwijs bij uitstek een 'winkel' die tijdens 'de verbouwing' open blijft, en waar de werkdruk hoog is. Binnen deze context zullen onderwijsinstellingen doelstellingen op het gebied van kwaliteit en een brede toegankelijkheid voor een steeds diverser wordende doelgroep moeten zijn te realiseren. Samenwerking met diverse betrokkenen is daarbij van groot belang.

Sinds enkele decennia is er veel aandacht voor 'Onderwijsinnovatie'. Het hoofddoel van 'Onderwijsinnovatie' is het verbeteren van het innovatiepotentieel van (aankomende) leidinggevenden binnen onderwijsorganisaties waardoor zij beter in staat zijn hun doelstellingen te behalen. De kennis ten aanzien van wat er nodig is om onderwijsinnovaties te realiseren is de laatste jaren flink toegenomen. Onderwijsinnovaties voltrekken zich op verschillende niveaus zoals onderwijsbeleid, de onderwijsorganisatie, het curriculum en de leersituatie zelf. Deze specialisatie is ontworpen met en voor betrokken en ondernemende professionals die bij of voor instellingen werken. Het programma is gericht op het verstevigen van het eigen innovatiepotentieel.

Meer informatie

Business Controller

Wil jij je ontwikkelen tot het bedrijfskundig geweten van jouw organisatie? Ben jij de ambitieuze financial die zich ontplooit tot waardevolle sparringpartner voor het hoger management? Dan is de Business Controller specialisatie precies wat je zoekt.

Het bedrijfsleven vraagt steeds meer en andere vaardigheden van financials. Vergaar de skills die je nodig hebt om een volwaardig business partner te worden: maak kennis met financiële besluitvorming, verantwoording, besturing, data science en vergroot je persoonlijke impact. Je studeert op masterniveau én praktijkgericht. Zo profiteer je van 'the best of both worlds'.

Meer informatie

Daarnaast zijn de volgende specialisaties in ontwikkeling:

  • Healthcare management
  • Professional in de publieke sector

Nadine Roijakkers, programma directeur yOUrMBA

Bekijk voor meer informatie over yOUrMBA de video van Gerard Mertens, programmadirecteur yOUrMBA.

Bekijk voor meer informatie over de opleiding, toelatingseisen en kosten de video van Loes Moritz, studieadviseur voor, tijdens en na yOUrMBA.