Lees voor

Zoeken

Zoeken

Tentamens

Schriftelijke tentamens

Alle tentamens worden in het studiecentrum afgenomen.

Aanmelden tentamen

Zie de informatie over tentamens en kies voor de gewenste tentamenvorm voor de aanmeldingsprocedure.

Computergebaseerd individueel tentamen (CBI)

Deze individuele tentamens vinden plaats op:

  • maandagmiddag: 14.00 uur
  • maandagavond: 18.30 uur
  • vrijdagochtend: 10.00 uur (oneven weken)

Op de woensdagavonden van de reguliere schriftelijke tentamens vinden meestal geen CBI-tentamens plaats omdat we dan alle ruimtes nodig hebben.