Over ons onderzoek
Het Welten-instituut is er om het onderwijs verder te helpen. Te ondersteunen met de broodnodige innovatie en professionalisering. Dat werkt vaak het beste door samen te werken. De gekozen aanpak van het instituut is die van de ‘ecologie van het onderwijs'.

Dat uitgangspunt houdt in dat niet alleen theoretisch wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, maar dat ook samen met gebruikers wordt gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van wetenschappelijk verantwoorde leeromgevingen, onderwijsvormen en doceerwijzen in de praktijk. In dat onderzoek wordt rekening gehouden met de complexiteit van het onderwijs en speelt de inzet van de zich snel ontwikkelende technologie een belangrijke rol. Achterliggende gedachte is dat het contact tussen de onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk van vitaal belang is voor goed onderwijsonderzoek en daarmee voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

 

Missie

De gekozen aanpak van het instituut is die van de ‘ecologie van het onderwijs'. Dat uitgangspunt houdt in dat niet alleen theoretisch wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, maar dat ook samen met gebruikers wordt gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van wetenschappelijk verantwoorde leeromgevingen, onderwijsvormen en doceerwijzen in de praktijk. In dat onderzoek wordt rekening gehouden met de complexiteit van het onderwijs en speelt de inzet van de zich snel ontwikkelende technologie een belangrijke rol. Achterliggende gedachte is dat het contact tussen de onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk van vitaal belang is voor goed onderwijsonderzoek en daarmee voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Onderzoeksprogramma

Leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving

Het instituut kent één onderzoeksprogramma Leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving. Die naam geeft aan dat er drie aandachtsgebieden zijn waarmee het Welten-instituut zich specifiek bezighoudt. De aandachtsgebieden zijn:

  • Het bevorderen van effectief, efficiënt en aangenaam leren (FEEEL).
  • Door technologie verrijkte leeromgevingen voor doceren en leren (TELI).
  • Doceren en docentprofessionalisering (T2).

Deze drie aandachtsgebieden worden geleid door drie programmaleiders: Renate de Groot, Marcus Specht en Rob Martens. De coördinerend hoogleraar van het instituut is Marcus Specht.

Organisatie

Het Welten-instituut maakt deel uit van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen (PenOW).

Het managementteam van het Welten-instituut bestaat uit: