RW_symposium_algemeen_head_large.jpg
Conferentie 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland'
De regulering van multinationals stelt ons voor uitdagende vragen, met name in situaties waar bedrijfsactiviteiten een negatieve impact hebben. De huidige ontwikkelingen laten een transformatie zien van vrijwillige en sector gestuurde richtlijnen naar juridisch bindende vereisten om wereldwijd maatschappelijk verantwoord te ondernemen Wat betekent dit voor bedrijven en de mensen die door hun activiteiten worden getroffen? Deze vragen komen aan bod tijdens de conferentie 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland: naar wettelijk verankerde zorgvuldigheidseisen inzake mensenrechten', die op vrijdag 12 november 2021 wordt georganiseerd door de Open Universiteit.

Een Nederlands perspectief: nationale en internationale wisselwerking

De conferentie bespreekt deze vragen vanuit een Nederlands en (rechts)vergelijkend perspectief. Recente ontwikkelingen in de Nederlandse wetgeving worden beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Maar omdat Nederland onderdak biedt aan een aanzienlijk aantal multinationals, kan het Nederlandse regelgevingslandschap op haar beurt gevolgen hebben in de rest van de wereld, zoals de verschillende rechtszaken tegen Shell laten zien.

Programma

Prof. dr. Nicola Jägers opent de conferentie met een keynote waarin zij de Nederlandse ontwikkelingen zal afzetten tegen de bredere regionale en internationale ontwikkelingen.
Beleidsmakers, juristen, academici en NGO’s zullen vervolgens verschillende perspectieven bieden op drie onderwerpen:

  • De implementatie van wettelijk verankerde zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen inzake mensenrechten
  • De connectie tussen het bedrijfsleven en de staat: institutionele stimulansen
  • Het effect van wettelijk verankerde zorgvuldigheidseisen inzake mensenrechten op de toegang tot rechtsmiddelen

Bekijk het volledige programma

Publiek

De conferentie is interessant voor zowel een Nederlands als een internationaal publiek en we nodigen zowel academici als andere belanghebbenden met interesse in het onderwerp uit om deel te nemen.

Praktische details

  • De conferentie vindt plaats op 12 november 2021 van ongeveer 10.30 tot 16.30 uur.
  • Locatie: The Hague Humanity Hub, Fluwelen Burgwal 58, Den Haag
  • De conferentie is gratis toegankelijk, aanmelden kan via het aanmeldformulier.
  • De voertaal van de conferentie is Engels
  • Bij de entree dient een geldig coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te worden getoond 

De conferentie wordt georganiseerd door de Open Universiteit als onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Transformative effects of globalisation and law in the Netherlands' en is in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Tilburg University en Maastricht University als onderdeel van het gezamenlijk onderzoeksprogramma 'Transformative effects of globalization in law'.