Duurzame ontwikkeling

Versie: 25-11-2006
Studieduur: 25 uur


Inhoud cursus

Duurzame ontwikkeling? Is dat iets voor anderen, ver weg, of voor volgende generaties? Of kan het ook dichtbij zijn, hier en nu? En gaat het dan om mondiale duurzaamheidsproblemen of om de leefbaarheid op lokaal niveau? Over dat spanningsveld het mondiale tegenover het lokale perspectief, het zélf in actie komen, of de verantwoordelijkheid op een hoger niveau tillen gaat deze cursus.

Structuur van de cursus

De cursus bestaat uit een algemene introductie en vier hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bevat een inleiding en een leerkern. In de leerkern staat een aantal opgaven. Bij de algemene introductie hoort een video-programma die u via deze website kunt bekijken en aanhoofdstuk 2 is een appendix toegevoegd. U kunt ervoor kiezen de totale leerstof van begin tot einde te bestuderen, maar ieder hoofdstuk is ook afzonderlijk te bestuderen.

Ieder onderdeel van de cursus kan op diverse manieren worden verkregen:

  • De introducties zijn als webpagina weergegeven
  • De leerkernen en bijlagen kunnen als PDF-file worden gedownload.
  • De opgaven staan in de leerkern. De uitwerkingen kunnen bekeken worden via het linkermenu.
  • Ieder hoofdstuk kan ook in zijn geheel als PDF-file worden gedownload.

Per onderdeel staat aangegeven welk materiaal gedownload kan worden.

NB: De cursus (en de erin opgenomen links) is alweer enige jaren oud maar nog steeds de moeite waard om te lezen.