Hoofdstuk 1, opgave 1.1

Duurzame ontwikkeling heeft van oorsprong betrekking op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen door de mens. De overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, zoals hout en vis, kon de grondslag van het menselijk bestaan in gevaar brengen. Streven naar een evenwicht tussen de natuurlijke aanwas van hulpbronnen enerzijds en (in dit voorbeeld) bosbouw en visserij anderzijds moest in principe een voortdurende exploitatie (duurzame ontwikkeling) mogelijk maken.

Het probleem dat centraal stond betrof dus uitputting van natuurlijke hulpbronnen. In de hedendaagse discussie over milieuvraagstukken wordt duurzame ontwikkeling ook in verband gebracht met problemen als verontreiniging en aantasting omdat die voorbeelden zijn van onduurzame situaties.