Hoofdstuk 1, opgave 1.6

Voor een duurzame economische en sociaal-culturele ontwikkeling is het noodzakelijk rekening te houden met de ecologische dimensie: het instandhouden van de natuurlijke omgeving zodat de functies die natuur en milieu voor de mens vervullen blijvend kunnen voortbestaan.

Voor ecologische duurzaamheid op langere termijn is het noodzakelijk dat maatschappelijke ontwikkelingen sociaal rechtvaardig en economisch haalbaar zijn. In feite gaat het er bij duurzame ontwikkeling om in géén van de bovengenoemde dimensies negatieve gevolgen te veroorzaken, en juist elk der dimensies zoveel mogelijk te optimaliseren en te integreren.