Hoofdstuk 1, opgave 1.8

De onduurzame kenmerken van westerse samenleving komen tot uitdrukking in het institutionele patroon en in de cultuur, en vormen daarmee al een belangrijk deel van het antwoord op de vraag waarom het zo moeilijk is de milieuproblematiek grondig aan te pakken.
Het is nu eenmaal altijd lastig ingeslepen patronen van handelen en denken te doorbreken en te vernieuwen.