Hoofdstuk 2, opgave 2.2

Intrastromen (relaties tussen voorraden die tot dezelfde kapitaalsvorm behoren): de relatie tussen water(kwaliteit) en biodiversiteit, of de relatie tussen infrastructuur en fabrieken.

Interstromen (relaties tussen verschillende kapitaalsvormen): het effect van emissies uit fabrieken op de kwaliteit van lucht en water, of het inzetten van technologische kennis voor verbetering van de gezondheidszorg.