Hoofdstuk 2, opgave 2.5

Beter is het te spreken over 'de duurzaamheid volgens de wereldbeelden van Nederlanders'. Aangezien mondiale vraagstukken in alle wereldbeelden hoog scoorden, bepalen de hierbij behorende indicatoren in hoge mate de duurzaamheidsindex.

Hoewel er ook indicatoren van binnenlandse vraagstukken in zijn opgenomen (criminaliteit, landschapskwaliteit) gaat het kennelijk niet om de duurzaamheid van de toestand in Nederland.