Hoofdstuk 2, opgave 2.6

In een pluralistische samenleving bestaan meerdere, subjectieve visies op duurzaamheid. Deze visies hebben in principe gelijke geldigheid.  De visie van de wetenschap kan niet als maatstaf dienen, want ook deze is subjectief en in de regel meervoudig.

Om in een gegeven duurzaamheidsvraagstuk tot uitvoerbare beslissingen te kunnen komen, is voldoende democratisch draagvlak nodig. Dit kan bereikt worden als de verschillende partijen (stakeholders) in debat gaan en een consensus bereiken over wat 'duurzaamheid' concreet inhoudt in de gegeven context. Op deze manier wordt dus in elke specifieke situatie de betekenis van 'duurzaam' in een debat vastgesteld.