Hoofdstuk 3, opgave 3.1

Het begrip duurzame ontwikkeling geeft weinig houvast voor het beoordelen van maatschappelijke situaties.

Meer houvast ontstaat als indicatoren voor vooruitgang worden ontwikkeld.