Hoofdstuk 3, opgave 3.3

De overheid heeft de primaire verantwoordelijkheid voor een ordelijke samenleving. Zij beperkt de markt als die tot negatieve effecten leidt in de samenleving en waarborgt een vrij functionerende civil society.

De overheid is daarbij echter gebonden aan de logica van de markttucht en overheidshandelen vereist een behoorlijke mate van consensus. Daarom verloopt overheidsbeleid altijd met kleine stapjes.