Hoofdstuk 3, opgave 3.4

De civil society omvat de burger en zijn vrijwillige maatschappelijke verbanden.

De markt heeft als drijvende kracht het marktmechanisme, de staat heeft de vaste structuren voor bindende besluitvorming, de civil society echter is een meer open-eindebegrip.

De civil society kan een dam opwerken tegen een autoritaire staat en een uitbuitende markt. Haar belang ligt in de vrije publieke meningsvorming en het handhaven van morele principes.