Hoofdstuk 3, opgave 3.5

De bestuurskunde ondersteunt overwegend de overheid, de bedrijfskunde de markt en de sociologie de civil society.

De ecologie of breder de natuurwetenschappen dragen kennis aan over het functioneren van het ecologisch domein.