Hoofdstuk 3, opgave 3.6

a. Klassieke vormen van sturing gaan uit van het primaat van de staat. Overheden leggen meer of minder dwingend op eigen gezag bepaalde vereisten op. Bij governance berust sturing op gezamenlijke wilsvorming van vertegenwoordigers van de domeinen.

b. Als de overheid en het bedrijfsleven gaan samenwerken wordt de afstand tussen de domeinen voor dat deel opgeheven. In plaats van gescheiden verantwoordelijkheden, waarbij de overheid de mogelijkheid heeft het bedrijfsleven te controleren, ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Publiek en privaat versterken dus hun onderlinge afhankelijkheid.