Hoofdstuk 3, opgave 3.8

Het gevaar bestaat dat milieuorganisaties hun kritische functie verliezen.

Veelal zal een partnership niet betrekking hebben op een kernactiviteit van een bedrijf. Door daarin te participeren, verliest de milieuorganisatie de mogelijkheid om kritisch te zijn ten opzichte van andere aspecten van het bedrijf waarmee men een relatie aangaat. Men accepteert de ideologie van de markt.